Die Hervormer

Kerk-wees en gesin-wees – ’n ongemaklike vennootskap

’n Kunstenaar is gevra om Jesus se lewe uit te beeld deur verskeie momente daarvan vas te vang in kuns. Die versoek is gerig dat hy in die kunswerk moontlik ook gesinne sal uitbeeld as getuies van Jesus se lewe. Andersyds lê die hoop en genesing van gesinne daarin om volgelinge van Jesus te wees.

Maar die kunstenaar het geweier om gesinne deel te maak van sy kunswerk...

Read more ...

Hoe nou, Hervormers?

Die wêreld en die werklikheid het verander, en ons het teologies volwasse geword: Ons het ingesien dat die Here ons nie ter wille van óns persoonlike en private saligheid tot geloof gebring het nie, maar dat die Here ons in ons wêreld wil gebruik as sy getuies en sy hande en voete. Wat is die implikasies hiervan vir die Hervormde Kerk en sy lidmate?

Die hele ontstaan en geskiedenis van die Hervormde Kerk is vervleg met dié van die staat. Net soos in Nederland, was die Hervormde of Gereformeerde Kerk aan die Kaap eers direk gebonde aan die Vereenigde Oost-Indische Compagnie, en toe met die Engelse regering. Toe die Voortrekkers hulle na die Groot Trek in Potchefstroom en Pretoria en elders begin vestig, word die Nederduitsch Hervormde Kerk daar as ’n kerk los van die Kaapse kerk georganiseer en as staatskerk van die Zuid-Afrikaansche Republiek erken. 

Read more ...

Moedertaalonderrig? Awesome!

Wat kan Afrikaanssprekende ouers nou eintlik doen om moedertaalonderrig vir hul kinders te verseker in ’n enkelmediumskool? Waarskynlik nie veel nie.

Die redakteur se versoek dat ek moet skryf oor wat Afrikaanssprekende ouers kan doen om moedertaalonderrig vir hul kinders te verseker, is ’n versoek gegrond op emosie na die Hoërskool Overvaal-gebeurtenis. Die arme redakteur! Dat hy by alles ook nog sulke naïewe navrae moet hanteer – en dit in 2018!

Read more ...

Saam as God se kinders

Elke Sondag sit oud en jonk saam in die kerk omdat dit nie ons verskille is wat die samekoms inisieer nie, maar die ooreenkoms, die feit dat ons gesamentlik rondom die Woord van God bymekaarkom, ons wat deur die kruisdood van Christus verlos is.

As kind, voor die tyd van televisie, was dit ons gesin se gewoonte om saans in ons ouers se kamer, as gesin, na die aandgodsdiens, nuus en radiostorie te luister. Die interessante was dat my ouers, sonder om te hoor van watter kerk die leraar was wat die aandgodsdiens lei, kon sê of dit ’n dominee van die Hervormde Kerk was of nie. Verder kon jy ook in daardie dae in enige gemeente van ons Kerk, enige plek in die land, op ’n Sondagoggend in die erediens sit met ’n liturgie wat presies dieselfde verloop het as in jou tuisgemeente. Dit was eenvoudig hoe dit was, eenvormig.

Read more ...

Die Lig breek deur die duister

Donker is vir die meeste mense nie iets positief nie. Klein kindertjies wil soms nie alleen gaan slaap nie, want dit is donker in die gang. Hulle is bang vir wat skuil in die donkerste hoekies van die kamer. Donker plekke laat selfs volwassenes kriewelrig voel, want ons hou nie van die donker nie. Dis die lig wat ons veilig en gemaklik laat voel.  

Soms is duisternis egter nie bloot die afwesigheid van ligstrale nie, maar voel ons wêreld en ons lewe vir ons donker. Daardie soort duisternis laat ons bang en onseker voel. In die Bybel lees ons dat ook God dit verstaan en dat Hy telkemale sy Lig laat deurbreek in die duisternis van die wêreld.  

Read more ...