Die Hervormer

Die Hervormer

AMPTELIKE MONDSTUK VAN DIE NEDERDUITSCH HERVORMDE KERK VAN AFRIKA

 

Redakteur

Ds Willem Sauer


Subredakteurs
Ds Etienne Fourie
Dr Johan van Staden


Produksieredakteur
Mev Tessa Oppermann


Redaksie
Ds Etienne Fourie
(voorsitter)
Dr Anet Dreyer-Krüger
Dr Elritia le Roux

Ds Elmien Knoetze

Mev Christa Clifton
Dr Wouter van Wyk
(sekretaris: SENTIK)

 

Grafies
 Mev Francis Nel

Mnr Hugo van Niekerk


Administrasie
Mev Sanell van Vuuren


Uitgewer
SENTIK
Nederduitsch Hervormde
Kerk van Afrika
Posbus 2368
PRETORIA
0001
Tel 012 322 8885
Faks 012 322 7906
sentik@nhk.co.za

 

By die Hoofposkantoor as
nuusblad geregistreer
ISSN 0259-949X


Individuele intekening

(gedrukte kopie)
R110 vir 11 uitgawes
R15 per individuele eksemplaar

 

Drukkers

Seriti Printing
Pretoria


Die redaksie aanvaar
verantwoordelikheid vir die
inhoud. Menings deur skrywers
uitgespreek, is egter
nie noodwendig die beleid
of standpunt van die
Hervormde Kerk nie.

Regte impliseer pligte en verantwoordelikhede

In hierdie uitgawe vra Die Hervormer die vraag na regte. Het ons as Christene regte of net voorregte?

In die twee puik artikels van Wiets Botes, voorsitter van die Waterbergse Sakekamer, en ds Etienne Fourie wys die skrywers ons op die regte wat ons as burgers het. Mnr Botes skryf vanuit die agtergrond van ’n gemeenskap se verenigde pogings om die kragreus Eskom te stuit in hul poging om die dorp se krag af te skakel. Ds Fourie skryf oor die Christen se regte teen die agtergrond van die Handves van Regte, soos vervat in hoofstuk 2 van die Grondwet van Suid- Afrika.

Read more ...

Deurdagte verandering

Oom Gert van Staden van Gemeente Groot Marico vertel my dat ds At Mc Donald blykbaar destyds tydens ’n kerkraadsvergadering in Zeerust gesê het dat nie alle nuwe goed sleg is nie, maar dat alle ou goed ook nie noodwendig reg is nie.

In hierdie wêreld waarin ons leef, word ons gekonfronteer met ’n ondenkbare pas van verandering, en is dit dalk goed om ag te slaan op die wyse dominee se woorde. My kinders kan byvoorbeeld hulself nie indink dat ek en hul ma vir mekaar briewe geskryf het wat gepos is en eers dae later afgelewer is nie. In hierdie veranderende wêreld waar, soos dr Wouter van Wyk dit stel, jy ’n e-pos na bykans enige plek in die wêreld kan stuur en dit feitlik dadelik daar afgelewer word, staan die kerk voor nuwe uitdagings.

Read more ...

Breek die stilte, breek die siklus

Hierdie uitgawe van Die Hervormer word grotendeels gewy aan die saak van geweld teen vroue, kinders en helaas ook mans. Ja, ook mans loop soms deur...

Ek ry elke dag verby die huis waarin Ina Bonnette gemartel en liggaamlik en psigies deur haar vorige man en sy handlangers verniel is. Die huis waarin hy haar seun koelbloedig doodgeskiet het. Die huis is in dieselfde woonbuurt as dié waarin ek en Elize en die kinders woon. ’n Woonbuurt waarin hoofsaaklik middelklasmense en pensioenarisse, meestal kerkmense, woon. Dit is ’n rustige woonbuurt waarin my seun en sy maats nog in die straat bal skop en vry en veilig met hul fietse ry. ’n Woonbuurt waarin mense vroeg in die oggend en teen sononder nog draf en stap.

Read more ...

’n Nuwe manier van kerkwees

Ons wêreld gaan nooit weer dieselfde wees nie. Dit moet egter nie as ’n verleentheid gesien word nie, maar eerder as ’n geleentheid, om op nuwe, opwindende maniere die evangelie van hoop en bevryding na alle mense te neem.

Ons leef in ’n wêreld wat onherkenbaar verander het. Nie alleen lyk die dorpe en stede nie meer soos jare gelede toe ons klein of jonk was nie, maar alles in die samelewing het onherkenbaar verander. Selfs die gemeente waar ek predikant is en wat 152 jaar oud is, het onlangs die ondenkbare gedoen deur skerms in die kerk op te sit om die liedere te vertoon en die sang te verbeter. Stel jou voor...

Die werklikheid is dat ons wêreld nie gaan terugkeer na die “goeie ou dae” wat deur baie so geromantiseer word nie. Nee, ons leef in ’n nuwe wêreld met nuwe reëls en gebruike.

Read more ...

Moet op prinse nie vertrou nie

Terwyl ek sit en skryf aan hierdie redaksionele stuk, het daar baie gedurende die laaste week in ons land gebeur. Na ’n dekade van korrupsie, finansiële agteruitgang, swak regering en onsekerheid is daar ’n nuwe president met mooi beloftes, en baie mense glo dat alles nou voor die wind gaan verloop.

Die nuwe president is vir baie die spreekwoordelike ridder op die wit perd wat as redder korrupsie gaan uitroei en weer van ons land ’n reënboogland gaan maak waarin almal gelukkig en voorspoedig gaan wees. Sonder om sinies te wees, kom die woorde van Psalm 146 (Ou Afrikaanse Vertaling) onwillekeurig in my gemoed op: 3 Vertrou nie op prinse, op die mensekind, by wie geen heil is nie. Nee, moet op prinse nie vertrou nie, vertrou eerder op God. Mense bly mense, mense het maar almal hul eie agendas. Om op mense te vertrou, is en bly riskant, ’n waagstuk. Nee, ons as Christene se vertroue moet nie op mense wees nie, maar op God.

Read more ...