Die Hervormer

Liefde skep ruimte

Geliefdes, ons moet mekaar liefhê, want liefde kom van God, en elkeen wat liefhet, is ’n kind van God en ken God. (1 Johannes 4: 7)

Lees 1 Johannes 4: 7-11 en 1 Korintiërs 13: 4-7

Ons wêreld het ’n tekort aan liefde. God se wêreld het ’n oorvloed daarvan. In ons wêreld is die liefde waarvan ons dikwels kennis neem voorlopig, gebrekkig, voorwaardelik, plastiek. In God se wêreld is die liefde ewig, volmaak, onvoorwaardelik, selfopofferend, dienend, eg. In ons wêreld is die liefde meermale selfsugtige selfliefde en beperk dit ander se lewensruimte. In God se wêreld is die liefde uitreikende genade en altyd ruimteskeppend.

Read more ...

Jou geloof – bruikbare oes of nuttelose bossie?

Dit is soos met grond wat die reën indrink wat dikwels daarop val. As dit bruikbare gewasse voortbring vir dié wat dit bewerk, word dit deur God geseën (Hebreërs 6: 7)

Lees Hebreërs 6: 4-10

Ons weet almal dat nuttelose en nie-bruikbare dinge uitgehaal en weggegooi word. Selfs in die werkplek is die klem op produktiwiteit en die een wat nie produktief bruikbaar is nie, moet uit. Werk dit ook so wanneer geloof ter sprake is?

Read more ...

God is my hoop

Luister, so sê die Here wat jou geskep het, Jakob, wat jou gevorm het, Israel: Moenie bang wees nie, Ek verlos jou, Ek het jou op jou naam geroep, jy is Myne (Jesaja 43: 1)

Lees Jesaja 43: 1-4

Ons sê God hou self sy kerk in stand. Dit hoor ons baie in die Kerk en dit is verseker ook waar. As ek ’n krisis beleef of geloofsfokus verloor, vergeet ek juis dit. Hou God nie ook my, sy kind, se lewe in stand nie?

Read more ...