Die Hervormer

God met ons

“Die maagd sal swanger word en ’n Seun in die wêreld bring, en hulle sal Hom Immanuel noem.” Die naam beteken God by ons. (Matteus 1: 23)

Die dramaturg Samuel Beckett het ’n toneelstuk met die titel Waiting for Godot geskryf. Dit was ’n satire oor die toestand van die mensdom. Beckett sê in hierdie toneelstuk dat die mensdom wag op Godot, of God, om te kom en hulle te red, maar hy daag nooit op nie.

Hy sê: Ons wag is nutteloos, want God gaan nooit kom nie al word ons oor en oor vertel dat God gaan kom. Hy sê: God het nog nooit gekom nie, en Hy gaan ook nooit kom nie. Vir die karakters in die toneelstuk word gesê dat hulle vir Godot, God, moet wag, want Hy kom môre. So wag en wag hulle te midde van hul haglike omstandighede...

Read more ...

’n Oog vir ’n oog

Julle het gehoor dat daar gesê is: “’n Oog vir ’n oog en ’n tand vir ’n tand.” Maar Ek sê vir julle: Julle moet julle nie teen ’n kwaadwillige mens verset nie. (Matteus 5: 38-39)

Lees Matteus 5: 38-42                  

Jesus haal Eksodus 21: 24 aan: ...’n oog vir ’n oog, ’n tand vir ’n tand… Dieselfde aanhaling wat al deur vele oor tyd heen aangehaal is. Eksodus 21: 24 is egter nie bedoel as toestemming om aan ander te doen soos wat aan jou gedoen is nie. Eksodus 21 het ten doel om ’n riglyn te gee aan die regbank oor regspraak. Dit sê aan die regsprekers dat oortreders nie swaarder gestraf mag word as die oortreding wat gepleeg is nie. Die doel is om onbeperkte vergeldingsaksies te begrens.

Read more ...

Behalwe by U…

Ek behoort aan U, daar is vir my niks goeds nie behalwe by U (Psalm 16: 2) 

Lees Psalm 16: 1-11 

Wondermooi is die verbondsgrond wat ek geërf het. Ragfyn en innig die verbintenis tussen God en sy verbondskind. Alles wat ek nodig het om te lewe, is te vind binne die grense wat U vir my getrek het. Reënbooggrense wat my koester en beskerm teen die aanval wat die paletmes: afgod spel op die skilderdoek.

Read more ...

Om God se rug te sien, is genoeg...

Vir My kan jy nie sien nie, want geen mens kan My sien en bly lewe nie. (Eksodus 33: 20)

Lees Eksodus 33: 7-23

In Eksodus 33: 11 lees ons dat God met Moses gepraat het soos met ’n vriend. Stel jou voor dat God so met jou gesels – sou dit nie wonderlik gewees het nie! En tog soek Moses meer. Hy wil God van aangesig tot aangesig sien. Nie omdat hy ondankbaar is nie; inteendeel, hy soek net versekering. As hy vir God van aangesig tot aangesig sien, sal hy weet dat alles wat hy deurmaak om die volk deur die woestyn te lei, die moeite werd is.

Read more ...

Kan hierdie dooie bene weer lewe?

Toe vra Hy vir my: “Mens, kan daar in hierdie bene weer lewe kom?” Ek het geantwoord: “Nee, dit weet net U, Here my God.” (Esegiël 37: 3)

Lees Esegiël 37: 1-14

Esegiël bevind hom in ’n visioen in ’n laagte vol stowwerige bene. Die verskriklike en ondenkbare het gebeur, die volk van God het die beloofde land verloor asook die tempel en alles waarvoor hulle lief was. Hulle is in ’n graf van slawerny sonder toekoms en hoop. Die belofte van God is duidelik: Ek sal julle hieruit red.

Read more ...