Die Hervormer

Uit die Woord

Efesiërs 2: 3-7

Vanweë ons sondige natuur sou ons net soos die ander mense deur God gestraf moes word. Maar God is ryk in barmhartigheid en het ons innig lief. Deur sy groot liefde het Hy ons wat dood was as gevolg van ons oortredings, saam met Christus lewend gemaak. Uit genade is julle gered! Ja, in Christus Jesus het Hy ons saam met Hom opgewek uit die dood en ons saam met Hom ’n plek in die hemel gegee, sodat God ook in die tye wat kom, sou laat sien hoe geweldig groot sy genade is deur die goedheid wat Hy in Christus Jesus aan ons bewys het.

Read more ...

Skakel in op God se kanale

Die woord van die Here is volmaak: dit gee lewe. Die onderwysing van die Here is betroubaar: dit gee wysheid aan dié wat nog onervare is. (Psalm 19: 8)

Lees Psalm 19    

Ek het jare gelede met ’n kleinboer gesels. Hy was my buurman en kind van die Here, maar hy het nooit kerk toe gegaan nie. Ek het hom reguit gevra waarom hy nie kerk toe gaan nie. En sy antwoord was dat hy nie nodig het om kerk toe te gaan nie. Die Here praat met hom deur die natuur. Sy woorde was min of meer: As ek so op ’n Sondag by ’n koppie sit en uitkyk of langs die rivier sit, dan beleef ek iets van die Here. Ek beleef iets van sy almag in sy skepping.

Read more ...

Uit die Woord

Psalm 19: 2-7

Die hemel getuig van die mag van God, die uitspansel maak die werk van sy hande bekend. Die een dag gee die berig deur aan die ander en die een nag deel die kennis aan die volgende mee. Sonder spraak en sonder woorde, onhoorbaar is hulle stem. Tog gaan daarvan ’n boodskap uit oor die hele wêreld en hulle taal bereik die uithoeke van die aarde.

Read more ...

Martelare – getrou tot die einde

Hy wat sy lewe wil behou, sal dit verloor; en hy wat sy lewe ter wille van My verloor, sal dit vind (Matteus 10: 39)

Lees Matteus 10: 32-39

Ons word bevrees wanneer ons dink aan mense wat as gevolg van hul geloof in Jesus Christus gesterf het in die kake van wilde leeus, op brandstapels, deur swaarde en aan kruise. Sou jy bereid wees om so ’n pad te loop?

Read more ...

Ons sal die Here dien

Wat my en my familie betref, ons sal die Here dien (Josua 24: 15b)

Lees Josua 24: 13-25

Almal van ons kry sogenaamde af-dae of af-oomblikke: daardie tye of oomblikke wanneer alles skeef loop. Wanneer iets gebeur of omstandighede so teen jou draai dat dit voel asof jou spreekwoordelike wiele afkom.

Read more ...