Die Hervormer

Ek wag op die Here

Ek wag op die Here, meer as wat die wagte op die môre wag... (Psalm 130: 6)

Lees Psalm 130: 1-6

Om te wag, kan somtyds uitmergelend wees, veral wanneer jy haastig is. Die gewag in ’n ry by die lisensiekantoor of in die verkeer het ’n manier om jou energie te dreineer. Dit breek somtyds ’n mens se moed wanneer jy wag en wag terwyl die horlosie die minute aftik. Niemand hou van wag nie. Wat wag nog erger maak, is wanneer jou verwagting om gehelp te word nie goed is nie. Ongeduld en wag gaan nie saam nie. 

Read more ...

Die krag van “behalwe”

Sy het geantwoord: “Ek het niks in die huis nie behalwe ’n erdekannetjie olie.” (2 Konings 4: 2b)

Lees 2 Konings 4: 1-7

Die weduwee waarvan hier vertel word, was in die slegste moontlike posisie waarin ’n vrou in die Ou Nabye-Oosterse wêreld kon wees. Haar man is dood en haar twee seuns, die enigste wat vir haar kan sorg, is op die punt om as slawe aan haar skuldeisers verkoop te word.

Read more ...

Uit die Woord

Alles genade

 Daar is ’n verskeidenheid van genadegawes, maar dit is dieselfde Gees wat dit gee; daar is ’n verskeidenheid van bedieninge, maar dit is dieselfde Here wat die opdrag gee; daar is ’n verskeidenheid van kragtige werkinge, maar dit is dieselfde God wat alles in almal tot stand bring. Aan elkeen afsonderlik word ’n werking van die Gees gegee tot voordeel van almal. (1 Korintiërs 12: 4-7)

Read more ...

Kies om God te dien

Hou dan op met elke vorm van kwaad, met alle bedrog, huigelary, jaloesie en kwaadpratery (1 Petrus 2: 1).

Lees 1 Petrus 2: 1- 10

Ons kyk elke oggend in ’n spieël en ons doen dit om twee redes. Die eerste is om vir onsself te sien hoe ons lyk. Ons kyk daarin of ons gesig en voorkoms aanvaarbaar is. Die tweede rede is om te weet hoe jy vir ander mense lyk – wat hulle sien. ’n Spieël weerspieël ons identiteit asook dit wat ander van ons raaksien.

Read more ...

Uit die Woord

Wie wil julle dien?

Toe sê Josua vir die hele volk: “So sê die Here die God van Israel ... Ek het julle ’n land gegee wat julle nie bewerk het nie, stede wat julle nie gebou het nie, maar waar julle kon gaan woon; julle eet van wingerde en olyfboorde wat julle nie geplant het nie. Betoon dan nou eerbied aan die Here en dien Hom met opregtheid en met trou... Of, as julle dit nie goedvind om die Here te dien nie, kies dan vandag wie julle wil dien... Wat my en my familie betref, ons sal die Here dien. (Uit: Josua 24)

Read more ...