Die Hervormer

Uit die Woord

Milde seën

As julle gehoorsaam is, sal julle baie lank bly woon in die land wat die Here met ’n eed beloof het om aan julle voorvaders en hulle nageslag te gee. Dit is ’n land wat oorloop van melk en heuning. Die land wat julle in besit gaan neem, is nie soos Egipte waar julle vandaan kom nie, waar julle julle saad gesaai het en wat julle dan met baie moeite natgelei het asof dit ’n groentetuin is. Die land wat julle in besit gaan neem, is ’n land met berge en vlaktes en word nat gemaak met reënwater. Dit is ’n land waarvoor die Here jou God sorg: van nuwejaarsdag af tot oujaarsdag toe hou Hy ononderbroke sy oog daaroor.

As julle al die gebooie wat ek julle vandag gee, stiptelik gehoorsaam en die Here julle God liefhet en dien met hart en siel, sal Hy vir julle land sy reën gee op die regte tyd, lente- en somerreëns, en julle sal koring, wyn en olie oes. Die Here sal sorg vir groen gras op julle veld vir julle vee, en julle sal oorgenoeg hê om te eet. (Deuteronomium 11: 9-15)

Van die velde, uit die strome,

uit die dieptes van die see,

uit die wolke, van die bome,

deel U milde seën mee.

Jaar en maand en dag en stonde,

elke vlugtige sekonde

het u liefde en u trou

steeds oor my die wag gehou.

(Gerjo van der Merwe/WD Jonker, Gesang 571: 3, Liedboek van die Kerk)