Die Hervormer

Uit die Woord

En Jesus sê:

Gaan vertel vir Johannes wat julle gesien en gehoor het: blindes sien, lammes loop, melaatses word gereinig, dowes hoor, dooies word opgewek, aan armes word die evangelie verkondig. En gelukkig is die man wat nie aan My begin twyfel nie. (Lukas 7: 22-23)

Kom, verwonder julle, mense,

kyk hoe God ons kom versoen –

Hy vervul ons diepste wense;

kyk wat Hy vir ons kom doen.

Kyk sy Seun word kind, verstote;

kyk die Woord nou sonder woord;

sien die Koning sonder glorie,

sien die Heerser sonder mag;

sien die Een wat Lig uit Lig is;

sien Hom eensaam in die nag.

Kyk hoe mense Hom behandel,

hoe hul Hom in doeke bind –

Hy, die Here wat kan wandel

op die vleuels van die wind.

Kyk hoe lê Hy hier as suig’ling

sonder teken van verstand –

Hy, die wonder van bevryding,

Hy wat wysheid is, beheer –

kyk hoe tenger is die Here

wat die groot heelal regeer.

Heer, verag deur ons, die mense,

Heer, verneder deur ons kwaad,

lei U ons en al ons wense –

gee ons deur u kindwees raad.

Lig uit Lig, verdryf die donker,

maak ons deur u kleinheid groot.

Maak ons vry deur u verneed’ring,

maak ons moedig deur u nood.

Gee ons blydskap deur u lyding,

maak ons lewend deur u dood!

(Elsabé Kloppers, Gesang 351,

Liedboek van die Kerk)