Die Hervormer

Uit die Woord

’n Pelgrimslied 

Uit die dieptes roep ek na U, Here, luister tog na my, Here, hoor tog my hulpgeroep. As U ons sondes in aanmerking sou neem, Here, wie sou dan nog bestaan? Maar by U is daar vergifnis: daarom word U steeds gedien. Ek stel my vertroue in die Here, ek vertrou op Hom, ek wag op die vervulling van sy woord. Ek wag op die Here meer as wat die wagte op die môre wag, wagte op die môre. Wag op die Here, Israel, want by die Here is daar troue liefde, by Hom is die verlossing seker. Hy alleen sal Israel verlos van al sy sondes. (Psalm 130: 1-8)

Uit dieptes van die duister

roep ek U smekend aan;

as U vergewend luister,

net dan kan ek bestaan.

U wat my sonde uitwis,

my in die afgrond sien,

U skenk aan my vergifnis

sodat ek U kan dien.

So wag ek op die Here

– Hy wat sy woord sal hou –

soos wagters op die môre,

omdat ek Hom vertrou.

Op Hom wat so getrou is,

wag, Israel, ja wag!

Verlossing en vergifnis

kan Hy alleen vermag.

(TT Cloete, Psalm 130,

Liedboek van die Kerk)