Die Hervormer

Uit die Woord

Hoop en geloof

Om te glo, is om seker te wees van die dinge wat ons hoop, om oortuig te wees van die dinge wat ons nie sien nie. Dit is immers vanweë hulle geloof dat daar oor die mense van die ou tyd met soveel lof getuig is. Omdat ons glo, weet ons dat die wêreld deur die woord van God geskep is: die sigbare dinge het dus nie ontstaan uit iets wat ons sien nie. (Heb 11: 1-3)

Voor U lê al ons vrees en twyfel,

ons ydelheid en wense oop.

U sien ons voor die waarheid weifel

of aarsel voor ons lewenshoop.

Heer, na wat U vir ons gely het,

laat ons met blydskap werk en bid.

Heer, U wat ons tot diens bevry het,

neem van ons lewe vol besit!

(Attie van der Colf, Gesang 504: 3,

Liedboek van die Kerk)