Die Hervormer

Uit die Woord

Onverdiende lyding

Dit is genade as iemand die pyn van onverdiende lyding verduur omdat hy aan God getrou wil wees. As julle gestraf word wanneer julle oortree het, watter verdienste is daarin as julle dit verdra? Maar om lyding te verdra wanneer julle goed doen, dit is genade van God. Juis hiervoor is julle ook geroep, omdat Christus self vir julle gely en so vir julle ’n voorbeeld gestel het, sodat julle in sy voetspore kan volg. Hy het self ons sondes in sy liggaam aan die kruis gedra. Daardeur is ons vir die sondes dood en kan ons lewe in gehoorsaamheid aan die wil van God. Deur sy wonde is julle genees. (1 Pet 2: 19-21, 24)

Wie sal ons glo as ons vertel

wat God se Kneg moes ly?

Verag en deur sy volk verstoot,

moes Hy die doodstryd stry.

Die Man van lyding ken die pyn,

deur God en mens verstoot.

Vir ons oortredings hang Hy daar –

ons straf kos Hóm die dood.

Deurboor, verbrysel en geslaan

dra Hy ons sondeskuld.

Hy neem ons lyding op Homself

in stilte, met geduld.

Ja, Jesus Christus, Lam van God,

U is vir ons geslag.

U diepe lyding maak ons vry

van skuld- en sondemag.

(Jacques Louw, Gesang 401, Liedboek van die Kerk)