Die Hervormer

Leef jou geloof na binne, na buite en anders

Aan Hom wat vir ewig Koning is, die onverganklike, onsienlike, enigste God, kom toe die eer en die heerlikheid tot in alle ewigheid! Amen. (1 Timoteus 1: 17)

Lees 1 Timoteus 1: 1-17

Ek wonder soms of ons regtig dink oor die rol wat geloof in ons lewens behoort te speel en watter rol dit regtig speel. In ’n wêreld wat al hoe meer ongeërg raak oor geloofsdinge, behoort ons baie diep hieroor na te dink en seker te maak dat ons erns maak met ons geloof, met Bybelkennis en met gebed, want dit is die dinge wat aan ons lewens dieper betekenis gee.

Is geloof vir ons soos die handleiding wat in die sluitkassie van die motor lê en wat jy net uitruk as jy iets soos banddruk wil nagaan of as daar die een of ander liggie op die skerm aangaan? Of is geloof die voertuig waarmee ons deur die lewe reis om by ons regte bestemming uit te kom?

As ons eerlik is, hanteer ons ons verhouding met God baie keer soos die handleiding wat in die kassie lê. Dis eers as jy by ’n punt gekom het dat jy regtig nie meer weet nie, of al jou planne is op, of ons is so diep in die moeilikheid dat al die gevaartekens al wys, dat ons onthou dat ons daaroor kan bid. Maar geloof is eerder die voertuig wat jou op reis saam met God neem, op goeie en slegte paaie, totdat jy by jou eintlike bestemming, by God se huis, aankom.

1 Timoteus 1: 15 en 16 herinner ons: Dit is ’n betroubare woord en kan sonder voorbehoud aanvaar word: Christus Jesus het in die wêreld gekom om sondaars te verlos. Van hulle is ek die grootste. Maar juis daarom was God my genadig sodat Christus Jesus aan my, as die grootste sondaar, al sy verdraagsaamheid sou betoon en ek ’n voorbeeld kon wees vir almal wat in die toekoms in Hom sou glo om die ewige lewe te verkry.

Jesus is die hart van die evangelie. In Jesus is God tot vandag toe in ons wêreld om ons te verlos en ons lief te hê en na ons om te sien. Ons moet dit goed verstaan en prakties uitleef. Verlossing is vir sondaars, stukkende mense, mense wat worstel om sin van hul lewens te maak in vandag se wêreld. Op hierdie reis waarin God ons heelmaak, gee Hy vir ons ’n nuwe toekoms en hoop. Ons hele lewe en ons leefwêreld lyk anders as God daarin is. En ons moet anders reageer en leef omdat God my, stukkende mens, heelmaak en my nuwe lewe gee.

Dit bring ons uit by wat in 1 Timoteus 1: 5 vir ons gesê word: Die doel van hierdie opdrag is om liefde te wek wat uit ’n rein hart, ’n goeie gewete en ’n opregte geloof kom. Dis elke gelowige se antwoord op God se genade, en dit is ons opdrag as gelowiges saam om liefde te wek – om ’n verskil te maak rondom ons en mense te laat sien hoe groot God se genade is.