Die Hervormer

Uit die Woord

Geloof en genade

God was genadig teenoor my omdat ek in my ongeloof nie geweet het wat ek doen nie. Ons Here het my oorlaai met sy genade en met geloof en liefde wat ons deel is in Christus Jesus (1 Tim 1: 13-14).

Ek, Vader, wat gesondig het –

hoe skuldig staan ek voor u wet,

maar tog in Christus heilig!

Ek wil my skuld voor U beween;

ek soek en roep weer om u seën –

u Gees laat voel my veilig.

Help my geloof om vrug te dra

soos wat U van verlostes vra

in woorde en in dade.

Ek was verlore, is gevind;

ek was vervreemd, is nou u kind –

hoe groot is u genade.

(Izak de Villiers, Gesang 233,

Liedboek van die Kerk)