Die Hervormer

Wag op God

Die volk wat in donkerte geleef het, het ’n groot lig gesien, oor dié wat in die donker land was, het ’n lig geskyn. (Jesaja 9: 1)

Lees Jesaja 8: 23 – 9: 16; Lukas 1: 26-38

Die laaste vier Sondae voor Kersfees noem ons Advent. Advent beteken Wag op God. Om te wag op God is nie om verwar te word met slegtigheid, luiheid, nie bereid om te werk nie. Dit het te doen met God wat beloftes maak en mense wat doelgerig wag op God om sy beloftes waar te maak.

In die Ou Testament het God belowe dat Hy sy beloftes aan sy volk waar sal maak deurdat Hy die Messias na hierdie wêreld toe sal stuur. Gelowiges moes wag op die koms van die Heiland.

Tydens sy lewe op aarde vertel Jesus die mense Hy gaan ly en sterf en opstaan uit die dood en opvaar hemel toe. Dit is dan die tyd dat gelowiges weer eens moet wag op sy wederkoms.

So wag elke gelowige mens op die koms van God ook in jou lewe. Jy kan egter op die wyse waarop jy wag, op die regte manier of op die verkeerde manier wag. Mense wat op die verkeerde manier wag, is dié wat ongeduldig raak omdat die belofte van die wederkoms nie waar word nie. Hulle leef nie meer met hul oog gerig op God nie en vind al hoe meer vervulling in geldgierigheid, materialisme en die genot wat hierdie wêreld bied.

En die ontsettende teleurstelling as God jou nie wagtend op Hom aantref nie. Want dan gaan God by jou verby en mis jy sy redding.

In hierdie oordenking gee ons aandag aan twee tekste wat sprekend is daarvan dat mense wat op die regte manier wag op die koms van God, ’n baie groot verrassing ervaar as God dan red en in jou lewe inbreek.

Jesaja profeteer tydens die ballingskap. Die volk was aan skerwe. Huise en landerye was afgebrand. Mans se oë is uitgesteek, vrouens verkrag, kinders se koppe teen wawiele verbrysel. Jerusalem afgebreek en die tempel verwoes. Israel het geen toekoms nie. Hulle is moedeloos.

Jesaja het geweet van beter – God gaan red. Daarom wag Jesaja geduldig, doelgerig op die koms van God. Jesaja wag reg. En dan breek God nuut, verrassend, soos lig in die duisternis in met die profesie van redding. Die belofte van ’n Seun – die Verlosser wat gebore sal word.

Daar was ’n ander gelowige wat baie jare later ook in verwagting was op God se redding. Ons lees daarvan in Lukas. Maria was maar ’n jong meisie tydens die gebeure. Sy wag saam met die gelowiges van haar tyd op die koms van God na hierdie wêreld wanneer Hy die Messias gaan stuur.

Omdat sy reg en doelgerig wag, verras God haar: Haar hele lewe sal verander. Sy sal swanger raak en geboorte skenk aan die Heiland sonder omgang met ’n man. God se koms verras haar. God se koms is magtig en onbegryplik. Hy verwek lewe sonder ’n man se hulp. Hy skenk redding aan die mensdom uit genade alleen.

Mag ons in hierdie Advent waarlik op God wag. Op sy genade, op sy liefde, op sy redding. Kom ons wag doelgerig op God ons Heer en Heiland.