Die Hervormer

Uit die Woord

Lukas 1: 28-32 en 38

Toe die engel by haar kom, sê hy: “Ek groet jou, begenadigde! Die Here is by jou.”

Sy was verbysterd oor die woorde en het gewonder wat die begroeting tog kon beteken. Die engel sê toe vir haar: “Moenie bang wees nie, Maria, want God bewys genade aan jou. Jy sal swanger word en ’n seun in die wêreld bring, en jy moet Hom die naam Jesus gee. Hy sal groot wees en die Seun van die Allerhoogste genoem word.”

Maria sê toe: “Ek is tot beskikking van die Here. Laat met my gebeur wat u gesê het.”

Die volk wat in die donker wandel,

oor hulle het ’n lig geskyn:

Die Christus, Lig oor alle lande,

laat angs en duisternis verdwyn!

U het die volk vermenigvuldig;

hul vreugde het U groot gemaak.

Soos in die oestyd juig hul vrolik

waar hul mét U oorwinning smaak.

(Attie van der Colf, Gesang 330:1, Liedboek van die Kerk)