Die Hervormer

Gered uit genade

Julle is inderdaad uit genade gered, deur geloof. Hierdie redding kom nie uit julleself nie; dit is ’n gawe van God. (Efesiërs 2: 8)

Lees Efesiërs 2: 1-10

Dit is so menslik om soms, as jy desperaat is, sekere impulsiewe beloftes af te lê. ’n Oom vertel my hy was eenkeer so desperaat omdat dit nie gereën het nie dat hy ’n belofte aan God gemaak het: Here, as U vir ons reën stuur, belowe ek om die helfte van my oes vir die kerk te gee. So het ons almal al sekerlik gedoen: As U dít vir my doen Here, sal ek dát vir U doen.

Martin Luther was ook geen uitsondering nie. Op sy terugreis van sy ouerhuis na die Universiteit van Erfurt, waar hy studeer het, word hy deur ’n hewige storm oorval. Angsbevange en uit vrees vir sy lewe belowe hy aan God dat hy na ’n klooster sal gaan om daar die saligheid van sy siel te vind. So sluit hy in Erfurt by die Augustynse monnikeorde aan.

Luther het geglo dat die toewyding aan God deur sy monnikeleefwyse hom nie net eendag die saligheid sal besorg nie, maar dat dit vir hom vir sy elke dag se bestaan rus en vrede sal verseker. Luther het hom verdiep in sy studies, ywerig die voorskrifte van die Roomse Kerk nagevolg en homself afgesonder. Dit en nog vele meer het hy gedoen om rus vir sy siel te kry en die wete dat God hom werklik aangeneem het. Maar al sy pogings het hom nie sielerus gegee nie. Nêrens kon Luther werklik sekerheid kry dat  God hom genadig is nie.

Luther se optrede is ook kenmerkend van ons menswees vandag. As daar nie bepaalde insette gelewer word nie, sal daar nie die verwagte uitkomstes wees nie. As jy nie op skool hard leer nie, kan jy nie verwag om goeie punte te behaal nie. Wayde van Niekerk sê: As ek nie elke dag geoefen het en baie opofferings gemaak het nie, sou die resultate nie daar gewees het nie.

Dit is hoe die lewe werk: As jy nie iets insit nie, kry jy nie iets terug nie. So wou Martin Luther en so wil baie van ons hierdie beginsel in ons geloofslewe toepas. Ons wil ook insette lewer: toewyding, vroomheid en goeie werke. Die uitkoms moet dan wees: God sien my insette raak, en ek ontvang sielerus.

Maar God se Woord is baie duidelik: Daar is nie een wat regverdig is nie, selfs nie een nie... Nie Martin Luther of ek of jy kan deur ons doen en late of enige inset regverdig voor God wees nie. As gevolg van God se ongelooflike liefde vir ons, het Hy ons wat dood was as gevolg van ons sonde, saam met Jesus lewend gemaak. Ons is uit genade gered! Dit kom nie deur ons eie verdienste nie, dit is ’n gawe van God.

God is die Een wat ’n allesveranderende inset gelewer het, vir eens en vir altyd: Jesus Christus sterf aan die kruis en staan op uit die dood. Wat is die uitkoms? Ons is uit genade gered!