Die Hervormer

Uit die Woord

Efesiërs 2: 3-7

Vanweë ons sondige natuur sou ons net soos die ander mense deur God gestraf moes word. Maar God is ryk in barmhartigheid en het ons innig lief. Deur sy groot liefde het Hy ons wat dood was as gevolg van ons oortredings, saam met Christus lewend gemaak. Uit genade is julle gered! Ja, in Christus Jesus het Hy ons saam met Hom opgewek uit die dood en ons saam met Hom ’n plek in die hemel gegee, sodat God ook in die tye wat kom, sou laat sien hoe geweldig groot sy genade is deur die goedheid wat Hy in Christus Jesus aan ons bewys het.

O Heer, u liefde wondergroot

maak my van sonde vry.

U Seun ontruk my aan die dood,

Hy dra die kruis vir my.

U hulp, u liefde onbegrens

laat my van vreugde juig;

u deernis met ’n dwase mens

laat my eerbiedig buig.

Genade so oneindig wyd –

U skenk dit weer en weer.

Dit is die hoogste heerlikheid

dat U my liefhet, Heer.

(Andries Breytenbach, Liedboek van die Kerk)