Die Hervormer

Uit die Woord

Psalm 19: 2-7

Die hemel getuig van die mag van God, die uitspansel maak die werk van sy hande bekend. Die een dag gee die berig deur aan die ander en die een nag deel die kennis aan die volgende mee. Sonder spraak en sonder woorde, onhoorbaar is hulle stem. Tog gaan daarvan ’n boodskap uit oor die hele wêreld en hulle taal bereik die uithoeke van die aarde.

Vir die son is daar in die hemel ’n tent opgeslaan. As hy stralend begin om sy baan te volg, is hy soos ’n bruidegom wat uit sy slaapkamer kom. Aan die een kant van die hemel kom hy op en aan die ander kant gaan hy onder, en niks ontkom aan sy gloed nie.

Die hemel stort dit uit, die aarde roep dit luid:

Gods hand het ons gemaak!

Dag meld dit teenoor dag, nag fluister teenoor nag:

Tot eer van God gemaak!

So sonder stem of woord, so sonder mensakkoord,

weerklink die skepping: Eer Hom!

Oor alle grense heen, niks is bestand daarteen –

deurstraal roep alles: Prys Hom!

(Antjie Krog, Liedboek van die Kerk)