Die Hervormer

Martelare – getrou tot die einde

Hy wat sy lewe wil behou, sal dit verloor; en hy wat sy lewe ter wille van My verloor, sal dit vind (Matteus 10: 39)

Lees Matteus 10: 32-39

Ons word bevrees wanneer ons dink aan mense wat as gevolg van hul geloof in Jesus Christus gesterf het in die kake van wilde leeus, op brandstapels, deur swaarde en aan kruise. Sou jy bereid wees om so ’n pad te loop?

’n Mens kan seker nie sê voordat die oomblik aanbreek nie. Geen mens kan vooraf besluit of jy ’n held of ’n lafaard sal wees nie. Die oomblik sal dit bepaal. Die herdenking van Bartolomeusnag fokus op gelowiges wat op daardie beslissende oomblik getrou gebly het aan hul geloof in die aangesig van die dood.

Jesus se woorde in die teksgedeelte spoor die dissipels aan om getrou te bly tot die einde toe. Hy maak dit duidelik dat geloof ’n beslissing vereis: vir Hom of teen Hom. Hy gee egter die versekering dat die beloning vir getrouheid hemelse gevolge het.

Die martelare toon hoe kosbaar geloof in Jesus Christus vir hulle was, belangriker as hul eie lewens. Hul geloof het hulle krag gegee om tot die einde getrou te bly. Dit was verstommend hoe hulle, skynbaar magteloos teen tiranne en heersers, kon bly hoop en sing omdat hulle geweet het dat alle mag in die hemel en op die aarde aan Jesus alleen behoort. Daarom het hulle enduit volhard.

Ons beleef toenemend te midde van die spanning in ons wêreld dat ons keuse vir Jesus Christus lyding insluit. Alhoewel daar genadiglik nie brandstapels of kruisigings is nie, is daar talle voorbeelde rondom ons van gelowiges wat gemartel en doodgemaak word.

Die voorbeeld van die martelare beantwoord ons twyfelvrae oor wat in die lewe met ons gebeur. Dit herinner ons daaraan dat daar gelowiges was wat baie erger lyding en verskrikking ervaar het en vol geloofsekerheid getrou gebly het. Dit bevestig opnuut dat ons verhouding met Jesus Christus belangriker is as ons eie lewens en dat ons krag sal ontvang om staande te bly.

Vrese dat die toekoms moeilik gaan wees en lyding gaan inhou, word besweer, want in Christus vind ons krag in lyding. Indien ons die lewe ter wille van Hom verloor, het ons die versekering dat ons dit sal behou.

In die Nagmaalformulier bid ons dat God aan ons genade sal skenk om sonder huiwering ons kruis op te neem, onsself te verloën, ons Verlosser te bely en – hoe neerdrukkend die omstandighede ook al is – met volharding te bly hoop op die koms van Jesus Christus.