Die Hervormer

Ons sal die Here dien

Wat my en my familie betref, ons sal die Here dien (Josua 24: 15b)

Lees Josua 24: 13-25

Almal van ons kry sogenaamde af-dae of af-oomblikke: daardie tye of oomblikke wanneer alles skeef loop. Wanneer iets gebeur of omstandighede so teen jou draai dat dit voel asof jou spreekwoordelike wiele afkom.

Die ergste is wanneer sulke oomblikke in die openbaar plaasvind en jy voel of die aarde jou kan insluk. Hoe oorkom jy so ’n verleentheid? Ons troos onsself deur te sê: Dit kan almal oorkom. ’n Skamele troos. Sulke oomblikke gaan verby en in die lewe is daar nuwe kanse, maar ’n mens onthou die verleentheid vir ’n lang tyd.

Is jou sonde vir jou ’n verleentheid? Soms lyk dit asof ons sonde ’n prestasie is. Mense spog selfs met dinge wat hulle verkeerd doen – ons is selfs helde in ons eie oë.

Êrens op my lewenspad sal ek ’n keuse moet maak. Waar wil ek hê moet my lewe uitkom? As wie en wat wil ek geken wees? Waaraan dink jy word jy geken, en jou gesin? Waarvoor wil jy hê moet julle bekend wees? Of meet ons ons te dikwels aan dinge soos geld, status en besittings?

Josua en sy gesin is deel van die uitverkore volk van die Here. Hulle het met ander volke en gode in Kanaän te doen gekry. Baie van die Israeliete het nie meer die Here getrou gedien nie. God herbevestig sy verbond met die volk. Josua praat met hulle en sê hulle moenie vergeet wie God is nie. Hy het hulle na ’n land gelei wat klaar bewerk was. Stede was klaar gebou, wingerde en olyfboorde ontwikkel. Hulle moes die land met oorlogvoering inneem, en die Here het hulle daarin gelei. Groot genade is aan hulle betoon.

Josua roep hulle op om eerbied aan die Here te betoon, Hom te respekteer, want Hy is groter, almagtiger as enige afgod. Hy roep hulle op om die Here God opreg en getrou te dien. Moenie wonder of jy Hom wil dien nie, sien af van jou afgode.

Josua verklaar dat hy en sy familie die Here sal dien! Kyk wat gebeur met die volk. Hulle volg Josua en sy familie. Hulle antwoord dat hulle onthou wat God vir hulle gedoen het, dat hulle Hom daarvoor wil eer en dien. Josua sê dien die Here met jul hele hart, dien Hom alleen.

Waarvoor word Josua en sy familie onthou, waarvoor word hulle geken? Wat my en my familie betref, ons sal die Here dien. Dit is nie onderhandelbaar nie, dit is wie ons is, dit is wie ons wil wees deur God se genade!

Dink aan God se goedheid, liefde en genade vir jou. Raak ontslae van die dinge wat tussen jou en God staan. Kies opnuut die Here, en leef waarlik as sy kind. Kies dié lewensuitkyk as dit nog nie joune is nie.

Wat my en my familie betref, ons sal die Here dien.