Die Hervormer

‘n Pinkster in die winter

Die Gees staan ons ook in ons swakheid by: ons weet nie wat en hoe ons behoort te bid nie, maar die Gees self pleit vir ons met versugtinge wat nie met woorde gesê word nie. (Romeine 8: 26)

Lees Romeine 8: 26-28

Dit is winter! Buite het al die bome se blare afgeval en dit is koud. In die kerk geniet ons egter die warmte van Pinkster, die tyd waarin ons in die kerklike jaar op die werk van die Heilige Gees in die lewe van Christene fokus. Hierdie werk behels dat die Here deur sy Gees Christene begenadig met gawes, wat ons spesiaal maak, sodat ons spesiaal vir die Here kan leef. Ook ontvang ons die vrug van die Gees (Gal 5: 22 en 23), en daardeur kan Christus as lig vir die wêreld deur ons lewens sigbaar word.

Tog is daar in soveel mense se harte winter omdat hulle sukkel met die swak politieke en ekonomiese klimaat. Ons as Christene sukkel ook daarmee. Ons kan kleingeloof en moedeloosheid met ons sondes ook hier byvoeg. Sonde wat ons verhouding met die Here vertroebel. Dit maak ons so hulpeloos en hooploos dat ons, volgens Romeine 8, nie eens kan bid nie. Die gevolg hiervan is ’n winter sonder die vrug en gawes van die Gees.

Die Here betoon egter genade deur die uitstorting van die Heilige Gees. Ook vir elkeen van sy winterkinders. In Romeine 8: 26 vind ons troos vir die yswinde van die lewe. Ons is nie alleen nie, die Gees van die Here is betrokke in ons lewens, en Hy staan ons in ons swakheid by, Hy pleit vir en namens ons. Die Heilige Gees se versugtende pleitroep bring ons onverdiend in lyn met God se wil. Dit is sy bedoeling vir ons lewens, en so word Hy self die gesprek tussen ons en die Here.

God is die argitek, Christus is die bewerker en die Heilige Gees is die sekerheid van ons verlossing. Die Gees van die Here is ook die sekuriteit dat ons vrygespreektes voor God sal wees. Verlossing en vryspraak laat ons besef wat vers 28 sê: Ons weet dat God alles ten goede laat meewerk vir dié wat Hom liefhet, dié wat volgens sy besluit geroep is. Ook ons winters!

Maar waarom sug die Heilige Gees? Gewoon omdat die toekoms vir Christengelowiges nog nie aangebreek het nie en omdat ons nog nie as verheerliktes by ons eindbestemming is nie. Mag ons in hierdie winter die wederkoms van Jesus Christus, in afhanklikheid van en deur die Heilige Gees, afbid. Mag ons deur die kragvolle werking van die Heilige Gees die gawes en vrug van die Gees, met liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelikheid, goedhartigheid, getrouheid, nederigheid en self-beheersing die winter uit ander se lewens verwyder. So kan hulle ook die versekering ontvang dat hulle, volgens God se besluit, vir die Ewige Lewe geroep is.