Die Hervormer

Sketse uit die geskiedenis van die Hervormde Kerk (1824-2024)

Die geskiedenis van die Nederduitsch Hervormde Kerk van Afrika begin by 1824. Deur die loop van 2024 kan die Hervormde Kerk twee eeue van kerkwees in Afrika herdenk. In hierdie aflewering kyk ons na die NHKA as staatskerk van die ZAR.

Die Voortrekkerera is formeel afgesluit met die Sandrivier-konvensie (17 Januarie 1852), toe Groot Brittanje die gebied noord van die Vaalrivier as soewereine staat erken het. Daarmee het die Voortrekkers hul ideaal van politieke selfbeskikking en vryheid bereik. Die Transvaalse Republiek is aanvanklik volgens die Drie-en-dertig Artikels regeer, maar aangesien dit onvoldoende was, het daar spoedig ’n behoefte aan ’n grondwet ontstaan. Die Volksraad het op 18 September 1855 ’n kommissie aangewys om een ontwerp van wetten te maken.

Read more ...

Hou die dood daagliks voor oë – dit is die sleutel tot ’n ruim

Die vraag oor die dood is altyd met ons. Veral ook nou, omdat religieuse gemeenskappe toenemend gevra word om opinies oor genadedood te formuleer.

Gedurende 2017 het twee publikasies in Afrikaans verskyn wat ’n besondere indruk op my gemaak het as gevolg van elkeen se benadering tot die dood. Dit is Cas Wepener se Die reis gaan inwaarts: Die kuns van sterwe in die kreatiewe werke van Karel Schoeman, en Anton van Niekerk se Die dood en die sin van die lewe.

Read more ...

Sketse uit die geskiedenis van die Hervormde Kerk (1824-2024)

Die geskiedenis van die Nederduitsch Hervormde Kerk van Afrika begin (soos reeds voorheen aangetoon) by 1824. Deur die loop van 2024 kan die Hervormde Kerk twee eeue van kerkwees in Afrika herdenk.

Die kerklike ontwikkeling na die Groot Trek is in ’n groot mate bepaal deur die staatkundige opset in Suidelike Afrika. As gevolg van die Nederlandse en Kaapse kerklike reglemente het owerheid groot seggenskap in kerklike sake gehad, en het die owerhede dikwels aan die kerk voorgeskryf hoe sy haar sake moet bestuur.

Read more ...

As die duiwel in jou oor fluister

Hierdie verhaal herinner ons daaraan dat keuses en versoekings deel is van ons menswees. Dit herinner ons ook daaraan dat God nie robotte gemaak het nie, maar mense wat keuses kán maak. ’n Wonderlike voorreg, maar ook ’n groot verantwoordelikheid.

Bashir is die aanvanklike hoofkarakter van ’n Arabiese teks uit die negende eeu. Die verhaal speel af tydens die oorlog tussen Bisantium en die Moslems van die Umajjade Dinastie.

Read more ...

Sketse uit die geskiedenis van die Hervormde Kerk (1824-2024)

Die geskiedenis van die Nederduitsch Hervormde Kerk van Afrika begin (soos reeds voorheen aangetoon) by 1824. Deur die loop van 2024 kan die Hervormde Kerk twee eeue van kerkwees in Afrika herdenk.

Met die sitting van die eerste Algemene Kerkvergadering in Kaapstad in 1824, was die Afrikaners aan die Kaap reeds ’n gemeenskap met diverse eienskappe. Die vlak van opvoeding, taalgebruik, geletterdheid, welvaart, fisiese omstandighede, godsdiens, waardes en politieke denke het groot verskille vertoon. Daar was groot verskille in die leefwyse en geaardheid van die dorpenaars, gevestigde boere en trekboere. Dit is een van die mites van Afrikaner-geskiedskrywing dat alle Afrikaners van die eerste dag af stoere Calviniste en ’n homogene groep was.

Read more ...