Die Hervormer

Terugblik op die drie-in-een-byeenkoms

Die Inligtings- en Besprekingsvergadering met die Kommissie van die Algemene Kerkvergadering word jaarliks saam met die opening van die Hervormde Teologiese Kollege en die Predikantevergadering gereël. Dit het vanjaar op 21 en 22 Februarie plaasgevind.

Dr André Ungerer, hoof van die HTK en voorsitter van die Kommissie, het na ’n hartlike verwelkoming die uittredende dekaan, prof Johan Buitendag, gevra om die erediens te lei.

Read more ...

Ds Sonia Kok skielik oorlede

Ds Sonia Kok van Gemeente Klerksdorp is skielik oorlede in die vroeë oggendure van Saterdag 10 Maart. Sy was 50 jaar oud.

Ds Kok is gelegitimeer op 28 November 1991, en op 9 Maart 1992 georden. Sy het gedien in Zuurfontein (1992), Wolmaransstad (2001), Van Warmelo (2014), in ’n Laeveld-ringsbenoeming (2015), en sedert Januarie vanjaar in Gemeente Klerksdorp.

Read more ...

Konteks Bybelvasvra 2018

Die bestek vir 2018 se Bybelvasvra bestaan uit ds Neels van Tonder se Bybelstudiegids Gelykenisse in die Bybel.

Slegs die 10 gelykenisse van die Ou Testament word gebruik (ongeveer 100 verse).

Read more ...

Petrusburg ontbind

Weens ’n daling in lidmaattal moes Gemeente Petrusburg vroeër vanjaar ontbind, en funksioneer die gemeente nou as ’n wyk van Bloemfontein-Wes.

Ongeveer 80 kilometer vanaf Bloemfontein, op die Kimberleypad, is die dorpie Petrusburg. ’n Klein gemeente van die Hervormde Kerk het vir baie jare deel van die gemeenskap uitgemaak. Die gemeente het oorspronklik op 9 Desember 1939 tot stand gekom, met ’n lidmaattal van 36. Gaandeweg het die gemeente gegroei, en in 1950 is besluit om ’n kerkgebou op te rig. Die gemeente is altyd deur predikante van Bloemfontein bedien, en ook deur dienspligkapelane. Die afgelope dekade het die gemeente oor die dienste van ‘n deeltydse predikant beskik.

Read more ...

Dosente in die nuus

Twee van die dosente van die Fakulteit Teologie aan die Universiteit van Pretoria het vroeg in die jaar erkenning ontvang vir hul prestasies en kennis.

Read more ...