Die Hervormer

Hardloop vir Bybels

Vanjaar vind die Comrades-marathon op Sondag 10 Junie plaas.

Die Bybelgenootskap van Suid-Afrika versoek gemeentes om hierdie projek onder atlete en ander belangstellendes se aandag te bring. Atlete kan met ’n amptelike insamelingsvorm van die BSA fondse insamel ten bate van die BSA. Die fondse word dan deur die BSA aangewend vir die beskikbaarstelling van Bybels aan die armstes van armes; die voortsetting van die vertaling van die Bybel; die beskikbaarstelling van Bybels aan gevangenes; hulp met Bybelverspreiding in ons buurlande; Bybels vir mense met spesifieke behoeftes; en die beskikbaarstelling van die volledige Bybel in oudioformaat in al ons amptelike landstale aan almal wat verkies om na die Bybel te luister.

Read more ...

NHSV Streekbyeenkomste 2018

Alle vrouelidmate word vriendelik uitgenooi na die NHSV se streekbyeenkomste wat plaasvind vanaf Mei 2018 tot September 2018.

Die streekvoorsitters sal die nodige inligting aan takke versprei. Soos in die verlede sal dit weer eens verrykende byeenkomste wees. Bring u familie, vriendinne of kollegas saam  en kom raak begeester om saam met ons die tema vir 2018, Ek en my huis, ons sal die Here dien (Jos 24:15), ook in ons lewens ’n werklikheid te maak. Daar gaan ook dinamiese sprekers wees om hierdie oggende in te kleur en die moeite werd te maak.

Terugblik op die drie-in-een-byeenkoms

Die Inligtings- en Besprekingsvergadering met die Kommissie van die Algemene Kerkvergadering word jaarliks saam met die opening van die Hervormde Teologiese Kollege en die Predikantevergadering gereël. Dit het vanjaar op 21 en 22 Februarie plaasgevind.

Dr André Ungerer, hoof van die HTK en voorsitter van die Kommissie, het na ’n hartlike verwelkoming die uittredende dekaan, prof Johan Buitendag, gevra om die erediens te lei.

Read more ...

Ds Sonia Kok skielik oorlede

Ds Sonia Kok van Gemeente Klerksdorp is skielik oorlede in die vroeë oggendure van Saterdag 10 Maart. Sy was 50 jaar oud.

Ds Kok is gelegitimeer op 28 November 1991, en op 9 Maart 1992 georden. Sy het gedien in Zuurfontein (1992), Wolmaransstad (2001), Van Warmelo (2014), in ’n Laeveld-ringsbenoeming (2015), en sedert Januarie vanjaar in Gemeente Klerksdorp.

Read more ...

Konteks Bybelvasvra 2018

Die bestek vir 2018 se Bybelvasvra bestaan uit ds Neels van Tonder se Bybelstudiegids Gelykenisse in die Bybel.

Slegs die 10 gelykenisse van die Ou Testament word gebruik (ongeveer 100 verse).

Read more ...