Die Hervormer

100 jaar van genade en seën

Op 25 Mei 1918 is Gemeente Bethal gestig. Met ons 100-jaar-feesviering staan ons as gemeente vol dankbaarheid voor ons almagtige hemelse Vader. Ons gemeente is gevul met dankbaarheid vir God se genade en seën. Vir 100 jaar is die evangelie van God al aan die gemeente verkondig. 

Met so ’n geleentheid dink ons terug aan lidmate wat oor die jare hard gewerk het. Dames wat koeksisters gebak het. Lidmate wat hul kant gebring het om die verkondiging van die evangelie in die gemeente moontlik te maak. Ons dink terug aan voormalige predikante wat in die gemeente die evangelie verkondig het. 

Read more ...

Sinodale Dienssentrum Derdepoort

Daar word gesê dat ’n organisasie se hoofkantoor sy handelsmerk is. Sedert die laaste maande van 2017 funksioneer die terrein van Gemeente Derdepoort as die Sinodale Dienssentrum se hoofkantoor. Hoe sien dié opset daaruit?

Read more ...

SP Engelbrecht-museum verhuis weer

Ná die verkoop van Gemeente Pretoria se kerkgebou by Du Toitstraat 169, waarin die SP Engelbrecht-museum sedert 2010 gehuisves was, moes die Museum ’n nuwe tuiste vind.

Die nuwe adres is Wonderboompoort-kerkie, Eloffstraat 243 (hv Mansfieldlaan en Eloffstraat), Eloffsdal. S -25.710876 O 28.181108. Dis op dieselfde terrein waar die SP Engelbrecht-, AIM- en Van Selms-biblioteek in die bovertrek van die huidige kerkgebou van Gemeente Wonderboompoort geberg word.

Read more ...

Afskeid van ’n historiese kerkgebou

Gemeente Pretoria het die historiese kerkgebou in Du Toitstraat aan die Suid-Afrikaanse Reserwebank verkoop. ’n Spesiale afskeidsgeleentheid het op Sondag 13 Mei by die gemeente plaasgevind.

Demografiese veranderinge het daartoe gelei dat die gemeente se lidmate nie meer in en om die kerkgebou in die middestad van Pretoria woon nie. Dit het gaandeweg moeiliker geword om die gebou in stand te hou, en die veiligheid van personeel en eiendom te waarborg. Terselfdertyd het die SA Reserwebank se behoefte om meer grond te bekom en ook hul eie veiligheidsituasie te beskerm, toegeneem.

Read more ...

Emerituspredikant oorlede

Ds DGS (Douw) Steyn, ouer broer van ds Wimpie Steyn (em), is Woensdagoggend 16 Mei oorlede. Hy was 79 jaar oud.

 Ds Steyn is georden op 21 Maart 1964 en het gedien in gemeentes Duncanville (1964), Sabie cs (1968), Westonaria (1969), Pollakpark-Springs (1973) en Randfontein (1974), en het in 1993 met siekte-emeritaat gegaan. Hy het in 2003 emeritaat aanvaar.

Die roudiens het plaasgevind op Maandag 21 Mei vanuit Gemeente Sionspoort. Dr Johan van Staden het die diens gelei.

Ons innige simpatie gaan aan mev Annatjie Steyn, ds Wimpie Steyn en hul familie.