Die Hervormer

Unieke kunswerk by Philadelphia

Na aanleiding van die nuwe kommunikasiepraktyk wat tans in die NHKA ontwikkel word, is SENTIK gevra om die NHKA se visie en missie visueel uit te beeld en deur middel van ’n grafiese voorstelling te ondersteun. ’n Kunswerk is met die oog hierop vir die Raadsaal by Gemeente Philadelphia ontwerp.

Die medium van die kunswerk is so gekies dat dit deursigtigheid kommunikeer. In eietydse voorstellings word die bestaande voetewaslogo nuut uitgebeeld. Hierdie uitbeelding staan teen die kruis van Christus wat die agtergrond en basis van die gebeure in die voorgrond vorm. Die sentrale (vertikale) fokus van die kunswerk, die kruis, “buig af” na die voetewasgebeure en vloei horisontaal oor in die ander panele wat die uitwaartse (missionale) gerigtheid van die Kerk na die wêreld uitbeeld. Die gebeure in die sentrale paneel is dus bepalend vir die gebeure in die omliggende panele. Die omliggende vier panele kommunikeer die missie van die Kerk, naamlik die viering van die blye boodskap, die gemeenskap van die gelowiges, die getuienis van God se liefde en ons diens aan mekaar en aan die wêreld om ons.

Read more ...

100 jaar van genade en seën

Op 25 Mei 1918 is Gemeente Bethal gestig. Met ons 100-jaar-feesviering staan ons as gemeente vol dankbaarheid voor ons almagtige hemelse Vader. Ons gemeente is gevul met dankbaarheid vir God se genade en seën. Vir 100 jaar is die evangelie van God al aan die gemeente verkondig. 

Met so ’n geleentheid dink ons terug aan lidmate wat oor die jare hard gewerk het. Dames wat koeksisters gebak het. Lidmate wat hul kant gebring het om die verkondiging van die evangelie in die gemeente moontlik te maak. Ons dink terug aan voormalige predikante wat in die gemeente die evangelie verkondig het. 

Read more ...

Sinodale Dienssentrum Derdepoort

Daar word gesê dat ’n organisasie se hoofkantoor sy handelsmerk is. Sedert die laaste maande van 2017 funksioneer die terrein van Gemeente Derdepoort as die Sinodale Dienssentrum se hoofkantoor. Hoe sien dié opset daaruit?

Read more ...

SP Engelbrecht-museum verhuis weer

Ná die verkoop van Gemeente Pretoria se kerkgebou by Du Toitstraat 169, waarin die SP Engelbrecht-museum sedert 2010 gehuisves was, moes die Museum ’n nuwe tuiste vind.

Die nuwe adres is Wonderboompoort-kerkie, Eloffstraat 243 (hv Mansfieldlaan en Eloffstraat), Eloffsdal. S -25.710876 O 28.181108. Dis op dieselfde terrein waar die SP Engelbrecht-, AIM- en Van Selms-biblioteek in die bovertrek van die huidige kerkgebou van Gemeente Wonderboompoort geberg word.

Read more ...

Afskeid van ’n historiese kerkgebou

Gemeente Pretoria het die historiese kerkgebou in Du Toitstraat aan die Suid-Afrikaanse Reserwebank verkoop. ’n Spesiale afskeidsgeleentheid het op Sondag 13 Mei by die gemeente plaasgevind.

Demografiese veranderinge het daartoe gelei dat die gemeente se lidmate nie meer in en om die kerkgebou in die middestad van Pretoria woon nie. Dit het gaandeweg moeiliker geword om die gebou in stand te hou, en die veiligheid van personeel en eiendom te waarborg. Terselfdertyd het die SA Reserwebank se behoefte om meer grond te bekom en ook hul eie veiligheidsituasie te beskerm, toegeneem.

Read more ...