Die Hervormer

Beroepe aanvaar (Julie 2015)

Lulani van der Merwe

Prop L (Lulani) van der Merwe

(beroepafwagtend)

na Vanderbijlpark-Suid

(besondere opdrag)

Tiaan Loedolff

Ds CAA (Tiaan) Loedolff

(beroepafwagtend)

na Vaalwater (deeltyds)

Robert van Niekerk

Prop JR (Robert) van Niekerk

(beroepafwagtend)

na Hartebeeshoek

(besondere opdrag)

Read more ...

Brokkies

Lees ook brokkies oor die volgende:

  • Massabyeenkoms 2015
  • Bewaring van inligting
  • Bybelvasvra 2015
  • Tweedagwerkwinkel oor media

Read more ...

Uitmuntende diens oor 72 jaar

Op Sondag 17 Mei vanjaar het die Kerk saam met ds Willie en mev June Roos in Gemeente Pretoria-Noord hul dankbaarheid teenoor God betuig vir ’n geseënde en kosbare lewe.

Ds WJ (Willie) Roos is op 25 Februarie 1943 georden en is dus reeds meer as 72 jaar predikant van die Kerk. Dit verteenwoordig ’n merkwaardige mylpaal. Ds Roos het in ’n onlangse gesprek genoem dat van die groot hoogtepunte in sy bedieningstyd die oprigting van ’n kerkgebou in Ermelo en die bou van ’n saal in Pretoria-Noord was. Dit is egter oor sy gemeentewerk dat hy die dankbaarste is. Hy het gedien in gemeentes Noordwestelike Pretoria, Johannesburg, Ermelo, en van 1955 tot met sy emeritaat in 1985 in Pretoria-Noord.

Read more ...

Eer vir Hervormde professor

Prof Andries van Aarde is verkies as lid van die Komitee vir Wetenskaplike Publikasie in Suid-Afrika (CSPiSA), ’n staande komitee van die Akademie vir Wetenskap van Suid-Afrika (ASSAf).

Hierdie Komitee speel ’n sleutelrol in die ontwikkeling en toepassing van kriteria om te verseker dat Suid-Afrikaanse navorsers publikasies van hoogstaande gehalte lewer wat internasionaal erkenning geniet.

Read more ...

Emerituspredikant oorlede

Emerituspredikant ds FGJ (Kalfie) Loots is Saterdagaand 16 Mei na ’n massiewe hartaanval oorlede. Hy sou in Julie vanjaar 73 jaar oud gewees het. 

Die begrafnisdiens het op Vrydag 22 Mei plaasgevind vanuit Gemeente Vliegepoort en is gelei deur prof Theuns Dreyer.

Read more ...