Die Hervormer

Predikant skielik oorlede

Ds JJ (Johannes) Barnard (preekvergun-ning) is op Vrydag 4 September oorlede. Hy was 53 jaar oud.

Ds Barnard het vir jare geworstel met ’n ernstige lewerkwaal en sou binnekort ’n leweroorplanting moes ondergaan. Na ’n val het hy breinbloeding opgedoen en is grootliks as gevolg daarvan oorlede. Ds Barnard is die jonger broer van vroeëre predikante van die Kerk, Adam en Willem. Ds Barnard is op 16 Maart 1989 gelegitimeer en op 14 Mei 1989 georden. Hy het dikwels in Gemeente Buffelspoort gepreek en het daar gehelp met die bediening.

Die begrafnis het op Maandag 14 September plaasgevind vanuit Gemeente Buffelspoort en ds Barnard se broer Adam het die diens gelei. Ons bid mev Jentina Barnard, hul drie kinders en die familie die Here se troos en krag toe in hierdie moeilike tyd.

Predikantsvrou mev Tienie Engelbrecht oorlede

Mev Tienie Engelbrecht, weduwee van ds FJ (Frik) Engelbrecht wat op 8 Junie vanjaar oorlede is, is Saterdag 5 September op haar 85ste verjaardag oorlede.

Die Engelbrecht-egpaar is die grootouers van Willemien Dreyer, predikantsvrou van Gemeente Barberton.

Die dankdiens het op Vrydag 11 September plaasgevind vanuit die kerkgebou van Gemeente Vanderbijlpark-Suid en is gelei deur ds Nico Brayshaw. Ons innige simpatie gaan aan die familie.

Suid-Afrikaner presteer in die buiteland

Die Wildlife Conservation Film Festival het in New York aangekondig dat die Oostenrykse film Horn die toekenning vir die beste bewaringsfilm van 2015 ontvang het. Die film is geregisseer deur ’n Suid-Afrikaner.

Dr Reina-Marie Loader is gebore in Suid-Afrika en opgelei in Oostenryk en Engeland. Sy bedryf haar maatskappy Cinéma Humain in Wenen. Sy het reeds verskeie pryse gewen in die VSA, Brittanje en Suid-Afrika. Haar films fokus op menseregte en bewaringskwessies, en op die mate waarin dié sake verweef is.

Read more ...

Veranderings by SENTIK

Die samestelling van SENTIK se personeel het vir die eerste keer in jare verander.

Mej Izelle Marx, grafiese ontwerper, het na nege jaar besluit om ’n loopbaanverandering te maak. Haar pos word nie weer voltyds gevul nie, en SENTIK maak tans op deeltydse basis gebruik van mnr Hannes Kloppers se dienste.

Read more ...

Beroepe aanvaar – Oktober 2015

Ds W de V (Willem) Sauer
van Groot Marico
na Waterberg

Ds A (Annézel) Otto
van Sionspoort (deeltyds)
na Wonderfontein (deeltyds)

Dr DJC (Daan) van Wyk (jr)
van die ring van Zoutpansberg
na Gemeente Laeveld

Ds SS (Sonia) van Wyk
van Van Warmelo
na die ring van Laevel
(benoeming)

Prop DW (Danie) van der Watt
(beroepafwagtend)
na Montana (deeltyds)

Ds Elritia le Roux
van Otjiwarongo/Outjo
na Middelburg