Die Hervormer

Waarom bewaar?

Op Donderdag 29 Oktober het die kongres van die Kerkhistoriese Genootskap plaasgevind, met die tema Die bewaring van kerkgeboue, gemeenteterreine en argiewe.

Read more ...

Bybelvasvra bring gemeentes byeen

Die Konteks Landwye Bybelvasvra is ’n projek wat aanvanklik deur die Raad vir Jeugwerk in die 1960’s begin is. Dit was eers net beperk tot die vier ringe in Pretoria, maar het sedertdien gegroei om gemeentes van regoor die land te betrek.

50 spanne wat 26 gemeentes verteenwoordig, het die naweek van 9 tot 11 Oktober by Kwaggasrus buite Brits saamgetrek om aan die finaal van die Landwye Bybelvasvra deel te neem. Bykans die helfte van die deelnemers het gekamp, terwyl ander vroeg Saterdagoggend moes opstaan om betyds vir registrasie om 09:00 te wees.

Read more ...

Dr Hennie van Deventer oorlede

Emerituspredikant dr Hennie van Deventer is die nag van 6/7 Oktober oorlede. Hy was 71 jaar oud.

Dr Hennie het die afgelope paar jaar ernstige gesondheidsprobleme ondervind, maar was steeds baie aktief in die Kerk, onder meer in die Aksiegroep vir Bejaardes. Hy is in 1971 gelegitimeer en op 16 Januarie 1972 georden in Gemeente Krugersdorp-Wes. Later het hy ook die gemeentes Witbank (1974), Zuurfontein (1982) en Pretoria-Oos (1990) bedien. Hy het in Oktober 2008 geëmeriteer.

Die troosdiens is Maandag 12 Oktober vanuit Gemeente Pretoria-Oos gelei deur dr Van Deventer se jarelange vriend dr Frans Boshoff. Ons innige simpatie gaan aan mev Magda van Deventer en hul familie.

Op die foto is dr Hennie en Magda saam by ’n kerklike vergadering.

Predikanteweduwee oorlede

Mev Lenie van Wyk, weduwee van ds PARC van Wyk wat in Desember 2011 oorlede is, is Woensdagaand 16 September in die ouderdom van 95 jaar oorlede.

Mev Van Wyk was siek en opgeneem in die hospitaal. Die begrafnis het op Woensdag 23 September vanuit die NG Kerk, Krokodilrivier, Brits plaasgevind. Ons bid die familie die Heer se troos toe in hierdie hartseer tyd.

Beroepe aanvaar – November 2015

Dr BJ (Barry) van Wyk van Waterberg (deeltyds) na Zoutpansberg (deeltyds)

Prop IM (Retha) Lombard (nou Losper) (beroepafwagtend) na Ogies (deeltyds)

Ds OJ (Ockie) van Schalkwyk (studerend) na Witbank-Noord (deeltyds)

Ds HN (Hein) Kloppers van Koster (deeltyds) ook na Noordrand (deeltyds) – dus nou by albei gemeentes

Read more ...