Die Hervormer

Predikante trek saam in Pretoria

Die opening van die Hervormde Teologiese Kollege (HTK), die Inligtings- en Besprekingsvergadering en die Predikante-vergadering word vanjaar gekombineer.

Die oggend van Woensdag 18 Februarie vind die opening van die HTK plaas, en die middag  die Inligtings- en Besprekingsvergadering met die Kommissie van die AKV. Die aand woon die afgevaardigdes die vertoning Die klaagliedere van ds Tienie Benadé deur Frank Opperman by. Hierdie opvoering sluit aan by die fokus op die welstand van predikante.

Op Donderdag 19 Februarie sal daar moontlik ’n Skype-sessie met Dana Snyman wees. Hy is die skrywer van Klaagliedere... en self ook ’n predikantskind. ’n Kundige sal die Predikantevergadering toespreek oor die welstand van die predikant.

Die kombinasie van die drie geleenthede sal dit vir talle predikante die moeite werd maak om na Pretoria te reis. Die Inligtings- en Besprekingsvergadering, saam met die ringskommissies, is dan ook vir die wyer korps predikante toeganklik. Dit verhoog die trefwydte van inligting wat gedeel moet word.

Ouderlinge en ander lidmate kan ook die Predikantevergadering bywoon, aangesien gemeentes volgens die reglement by dié vergadering ingesluit is.