Die Hervormer

Maak 'n verskil

Geagte Redakteur

Die Hervormde Kerk moet nou ’n verskil maak. Ons het genoeg van die negatiewe gevolge van kerkskeuring gehad. Lidmate wil nou ’n kerk sien wat standpunt inneem en waagmoed aan die dag lê.

Read more ...

Hulp aan gemeente Bulawayo

Die gemeente van die Samewerkende Afrikaanse Kerke in Bulawayo bestaan uit meer as 100 lidmate van die susterskerke. Daar is ook permanente besoekers van ander (Engelse) Kerke.

Die gemeente het in Februarie 2012 ’n eie Kerkskool begin om behoeftige ouers te help.

Read more ...