Die Hervormer

Só vier ons die Hervorming vanjaar

’n Nuwe jaar. Hierdie jaar, 2017, is vir elke kerk van die Hervorming ’n besondere jaar, want dit is vanjaar 500 jaar gelede dat die groot Kerkhervorming begin het. Dit was ’n heel nuwe begin vir die Christelike kerk. Die Kerkhervorming het mense opgeroep om terug te keer na die kerk se wortels en spesifiek na die Woord. Saam met hierdie radikale nuwe begin, het die Kerkhervorming nuwe hoop gebring vir mense, en nuwe waardes gevestig.

So begin die teks van 2017 se Bybelse Dagboek, in die woorde van dr Wouter van Wyk. Die omslag van die 2017 Almanak/Bybelse Dagboek, soos  ontwerp deur dr Wian Kloppers, dra ook motiewe van die Kerkhervorming. Vir die tema-artikel van die Almanak konsentreer prof Schalk Botha veral op Luther en Calvyn: In die Kerk se waardering van die Kerkhervorming het Luther en Calvyn nog altyd bymekaar gehoort... In die Nederduitsch Hervormde Kerk kan dit nie anders nie as dat aan Luther die eer toegeken word dat hy die baanbrekerswerk gedoen het, dat hy die eerste was wat die diepte van die Skrifwaarheid herontdek het, en aan Calvyn, as die vernaamste van die Hervormers van die tweede generasie, dat hy dit, met behoud van die diepte, uitgewerk en toegepas het op die breedte van die menslike lewe.

Read more ...

Kritiese teologie

Waaraan ons 500 jaar ná 31 Oktober 1517 met dankbaarheid kan vashou, is die oortuiging dat teologie krities beoefen moet word. Krities beteken: om alle besluite van vorige vergaderings en alle geskrifte van vorige geslagte en alle uitsprake van tydgenote krities te evalueer aan hand van die kerk se primêre bron, die Bybel.

Die implikasie is dat ons vandag wakker moet wees, om nie op sleeptou geneem te word deur modeneigings wat nie met die evangelie van Jesus Christus versoenbaar is nie. Kritiese denke word selde geduld; daarom moet Luther se voorbeeld gevolg word deur te sê hier staan ek, ek kan nie anders nie aangesien die Bybelse boodskap van my verwag om hier te staan.

Read more ...

Só het Hervormers die Hervorming in die 20ste eeu herdenk

Met die 2017-viering van die Kerkhervorming het ek gewonder hoe ons as Hervormers die Hervorming gedurende die 20ste eeu herdenk het. Ek het my toegespits op publikasies in die Kerkargief en die SP Engelbrecht-biblioteek, en stukke in die SP Engelbrecht-museum.

Sewe hedenkingswyses staan uit: 

Read more ...

Wanneer engele glimlag en duiwels huil…

Martin Luther se verhouding en huwelik met Katharina van Bora het my nog altyd gefassineer. Sy lewe het nie net skokgolwe in die kerklike sienings en leerstellings van sy tyd veroorsaak nie – sy persoonlike lewe vertel ’n verhaal wat ons opnuut weer laat dink oor die huwelik en gesinslewe.

Luther en Van Bora se lewe saam was van die begin af gevul met avontuur, opwinding en hartseer. Katharina was ’n non in die Cisterciënser-klooster by Nimbschen. In 1522 het Luther se geskrifte haar en ander nonne gemotiveer om hul klooster te verlaat. Dit was egter nie so maklik nie as gevolg van die nonne-eed wat hulle afgelê het. Enige hulp aan die nonne sou die doodstraf beteken. Hulle het aan Luther geskryf en sy hulp gevra.

Read more ...

Martin Luther oor die skepping van die wêreld

In ’n indrukwekkende reeks lesings gedurende die laaste dekade van sy lewe het Martin Luther die skepping van die wêreld vergelyk met die bou van ’n huis, met God wat sowel die argitek as die meesterbouer is.

God bou deur middel van die kreatiewe Woord, Hy meubileer dit en rus dit toe om ’n geskikte woning te wees wat Hy uiteindelik toevertrou aan die beheer van menslike opsigters. Die hemel word beskryf as die dak, die aarde as die fondasie, en die oseane as die mure. Luther borduur in detail voort op hierdie metafoor. Hierdie elegante woning van die mensdom is keurig en smaakvol deur God versier en toegerus.

Read more ...