Die Hervormer

Spotprente en ander illustrasies (7)

Die houtblokgravuur Christus en die skaapstal deur ’n onbekende kunstenaar (ca 1545) is ’n uitbeelding van Johannes 10: 1: Voorwaar, voorwaar, Ek sê vir julle, wie nie by die deur in die skaapstal ingaan nie, maar van ’n ander kant af inklim, hy is ’n dief en ’n rower (1933/53-vertaling).

Christus staan by die deur van die stal (wat aan ’n kerkgebou herinner) en laat diegene ingaan wat by Hom aanmeld. ’n Aantal Katolieke geestelikes, insluitend die pous, monnike en nonne, probeer van ’n ander kant af inklim. Daar is ​​selfs ’n biskop en ’n kardinaal wat gewone mense op soek na heil en verlossing mislei deur na die dak te wys in plaas van die deur. Die skaapstal is ’n tema wat gereeld gebruik is deur albei kante van die dispuut in 16de-eeuse publikasies. In Katolieke teenpropaganda is dit die Reformasieleiers wat deur ander openinge as die deur toegang tot die stal probeer verkry.

Die Tsjeg Jan Hus is tydens die Konsilie van Konstanz op 6 Julie 1415 as ketter op die brandstapel tereggestel. Hus word tereg dikwels die skakel tussen die Middeleeue en die Reformasie en wegbereider van die Reformasie genoem. Hy het hom al in 1412 sterk teen onder andere die aflaatstelsel uitgespreek. Die spanning tussen opponerende kante van die godsdiensdebat het hierna stelselmatig toegeneem en momentum opgebou. Hus se marteldood is gereeld in pro-Reformasie publikasies in die 16de eeu uitgebeeld. Hierdie skets deur die Gotiese kunstenaar Meister MS uit ’n vlugskrif wat dateer uit 1558 is ’n aanduiding dat Hus se dood ’n eeu en ’n half later steeds ’n netelige kwessie in die dispuut was.