Die Hervormer

Spotprente en ander illustrasies (6)

Martin Luther im Kreise von Reformatoren (Martin Luther in die kring van Reformatore) is ’n vroeg-17de-eeuse olieverfskildery uit Nederland en beeld die pous en sy meelopers se futiele pogings om die vlam van die Reformasie dood te blaas uit.

Teenoor hulle is die volgende leiers van die Reformasie te sien:

Voor van links

 1. John Wycliff (1324-1384) (ook genoem die Môrester van die Reformasie). Hy was verantwoordelik vir die eerste Engelse vertaling van die Nuwe Testament, en hy was ’n groot inspirasie vir die martelaar Jan Hus.
 2. Theodore Beza (1519-1605), waardige opvolger van Calvyn in Genève.
 3. Johannes Calvyn (1509-1564). Danksy sy onwrikbare strewe na ’n suiwer leer, sy groot hervormingswerk in Genève en sy reusekorpus teologiese werke, kan sy bydrae tot die Reformasie kwalik oorskat word.
 4. Martin Luther (1486-1546). Hy word hier in sy regmatige sentrale posisie tussen die Reformatore aangedui.
 5. Philipp Melanchthon(1497-1560). Hy was histories meestal in die skadu van sy mentor en vriend Luther, maar hy word in sekere kringe as die ware intellektuele leier van die Reformasie gereken.
 6. Jan Hus (1369-1415), die Tsjeggiese martelaar wat op die brandstapel gesterf het weens sy hervormingspogings, meer as 100 jaar voor die Reformasie momentum sou kry. Saam met Wycliff word hy beskou as wegbereider vir die Reformasie.

Agter van links

 1. Johannes Oecolampadius (1482-1531), ’n Reformatoriese teoloog aan die Universiteit van Basel. Hy skaar hom by Zwingli in sy dispuut met Luther oor die Nagmaal.
 2. Hieronomus van Praag (1379-1416), wat op Oxford in aanraking kom met Wycliff se werk. Hy was ’n Hussiet, soos die volgelinge van Jan Hus genoem is, en hy sterf ook as martelaar op die brandstapel.
 3. Martin Bucer (1491-1551), ’n Dominikaanse monnik tot hy vir Luther in 1518 ontmoet. Hy probeer hard om die geskil tussen Luther en Zwingli oor die Nagmaal te bemiddel; Calvyn word ’n goeie vriend in Straatsburg.
 4. William Whitaker (1548-1595), wat ’n prominente rol speel om Calvinisme in Engeland te vestig.
 5. Pietro Martire Vermigli (1499-1562), ’n Italiaanse Protestant wat uit sy geboorteland na Noord-Europa gevlug het om vervolging deur die Roomse Inkwisisie vry te spring.
 6. Huldrich Zwingli (1484-1531), grondlegger van die Switserse Reformasie; hy verskil van Luther oor die Nagmaal.
 7. John Knox (1505-1572), leier van die Skotse Reformasie en stigter van die Presbiteriaanse Kerk.
 8. William Perkins (1558-1602), Cambridge-teoloog en stoere verdediger van die vyf solas van die Reformasie – soms genoem die Vader van die Engelse Puritanisme.
 9. Heinrich Bullinger (1504-1575). Hy tree sterk na vore in die Switserse Reformasie na Zwingli se dood.