Die Hervormer

Stoepstories: Die wit strikdas...

Lang jare gelede, toe Oupa Stoep nog Nefie Stoep was, het hy gedien as diaken in die kerkraad van Gemeente Philadelphia.

Een Sondag het wyle prof Piet van der Merwe op sy kenmerkende droë en formele manier die kerkraad daaraan herinner dat die Kerkwet bepaal dat die dra van ’n wit strik-das nog amptelike drag vir kerkraadslede is. Die volgende Sondag was almal uitgevat in hul swart pakke, wit hemde en wit strikdassies. Nefie Stoep kon nie ophou giggel nie. Toe prof Piet hom vra wat hy so snaaks vind, moes hy antwoord: Ek het nog nooit so ’n spul groot, uitgevrete pikkewyne bymekaar gesien nie. Prof Piet was nie geamuseer nie.

Read more ...

Stoepstories: Vanwaar die toga!

Ons klompie Stoepsitters, ’n ou bynaam vir lidmate van die NHKA, is gewoond aan ’n bepaalde manier van doen in ons kerklike lewe en veral in ons eredienste, maar ons weet nie altyd hoekom ons dinge doen soos ons hulle doen nie.

Toe Oupa Stoep so ’n jong dominee was, kom staan daar ’n seuntjie en pluk aan Oupa se toga, wat hy nog nie na die diens uitgetrek het nie: Ek hou daarvan as jy jou swart jas dra! sê die jongeling. Ek is baie bly, antwoord Oupa, nogal gevlei, maar hoekom hou jy daarvan as ek dit dra? Want enige vriend van Batman is ’n vriend van my! sê die jong man en blaas Oupa se ego goed af.

Read more ...

My Barbiepop, ek wil nie...

Na aanleiding van die tragedie wat hom op 1 Februarie by Hoërskool Driehoek afgespeel het, het die redaksie dr Wimpie van Schoor van Primrose-Oos gevra om te skryf oor die gevoelens van ’n ouer wat ’n kind verloor het. Hy het hierdie teks geskryf presies een jaar na die dood van sy dogter, Janika.

Read more ...

Praat maak beter

Die skok van die gebeure by Hoërskool Driehoek is nog vars in ons geheue. Die ramp het ook lidmate en predikante van die Kerk geraak. Die media het berig wat almal wat daar betrokke was, beleef het.

’n Brief van ’n leerling wat dit sien gebeur het, vertel dat sy nie weer wil teruggaan na die skool toe nie. Dit was ’n traumatiese gebeurtenis wat ’n gemeenskap en land geraak het. Trauma affekteer die fisiese, psigologiese en kognitiewe wese van die mens. Selfs gelowiges kan begin twyfel in God, hoop verloor en die sin van die lewe bevraagteken. Daar is van oral hulp aangebied en gekwalifiseerde beraders en sielkundiges het kinders en onderwysers gehelp om emosies rondom die gebeurtenis te verwerk. 

Read more ...

Stoepstories

Ons begin ’n nuwe rubriek waarin ons gaan probeer vleis gee aan baie van die gebruike wat eie is aan die Hervormde Kerk. Ons klompie Stoepsitters, ’n ou bynaam vir lidmate van die NHKA, is gewoond aan ’n bepaalde manier van doen in ons kerklike lewe en veral in ons eredienste, maar ons weet nie altyd hoekom ons dinge doen soos ons hulle doen nie.

’n Subopskrif sou ook kon wees: Wat maak van ’n Stoepsitter ’n Stoepsitter? In die eerste aflewering wil ons egter reg aan die begin begin, naamlik: Waar kom die byname Stoepsitters, Gatjieponders en Doppers vir onderskeidelik lidmate van die NHKA, NG Kerk en Gereformeerde Kerke vandaan?

Read more ...