Die Hervormer

Oor geweldsmisdaad

Die Tussenkerklike Raad verklaar:
Die Tussenkerklike Raad (TKR) is ’n ekumeniese forum waar die Nederduitse Gereformeerde Kerk, die Nederduitsch Hervormde Kerk van Afrika, en die Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika verteenwoordig word. Die TKR het op 15 Februarie in Pretoria vergader en die volgende getuienis teenoor owerheid en onderdaan opgestel:

Read more ...

Onkunde oor besluite

Sakkie Henn skryf:

Ek het ’n afskrif van die agenda van die 71ste AKV van 2016  gekry. Omdat dit so ’n lywige dokument is, wonder ek hoeveel mense een gekry het, en daarna sou kyk. Ek het van die besprekingspunte gelees, en na baie oordenking die volgende: Is lidmate bekend met die hou van die AKV, en wat nog die agenda?

Read more ...

Teologiese verskuiwing

Dr Koos Engelbrecht, Schoemansdal, skryf:

Daar is, volgens my, veral twee besluite van die 71ste AKV wat dui op ’n teologiese verskuiwing in ons Kerk.

Read more ...

Verantwoordelike vernuwing

George Small skryf:

Die brief van Wilco Beukes (Januarie/Februarie 2017) verwys. Ek stem heelhartig saam dat vernuwing in die prediking sowel as meer aktiewe geloofsuitlewing van lidmate nodig is om in die huidige en toekomstige lewensomstandighede as Kerk van Christus relevant te wees. Teologiese opleiding en voortgesette teologiese opleiding gebaseer op die nuutste verantwoordelike, wetenskaplike, teologiese navorsing is van uiterste belang en behoort die kern van die vernuwing uit te maak.

Read more ...

Geluk met nuwe voorkoms

Dr Frikkie Labuschagne, algemene sekretaris:
Baie dankie vir die puik Hervormer! Dankie vir ongelooflike insette en vars en nuwe uitleg. Julle kan trots wees. Geluk!

Dr Wouter van Wyk, sekretaris kommunikasie:
Kommunikasie móét dinamies wees, en die media móét voortdurend aanpas om vars te bly en effektief inligting oor te dra. Ons is trots op ons kerklike media en die redaksie van Die Hervormer vir die  vernuwende inisiatief met die formaat en voorkoms van ons Kerk se amptelike mondstuk. Die nuwe formaat hanteer en lees maklik, en daar is nou plek vir baie meer nuus as in die verlede. Baie sterkte met julle goeie werk.

Read more ...