Die Hervormer

Knysna – vernietiging, hulp en hoop

’n Groot dankie aan al die gemeentes, besighede en individue wat al bygedra het tot die ADV Rampfonds. Tot op hede is R202,867 al ontvang.

Die uitdaging lê daarin om aan te hou help vir die volgende twee tot drie maande. Terwyl die wêreld en die media aanbeweeg na die volgende nuusgebeure, hou die gemeentes aan om in hul gemeenskappe hulp en hoop te bring. ’n Besondere dankwoord aan Gemeente Outeniqua en die RDV Swellendam wat met moeitelose ywer die barmhartigheidswerk volhou.

Verdere bydraes kan by die ADV Rampfonds inbetaal word. Die bankbesonderhede is soos volg: Raad van Finansies, ABSA tjekrekening, nr 020 000 287, takkode 632005, verwysing: 16RAMP + naam.

 


Visekanselierstoekenning vir teologiestudent

Annieka van der Merwe, dogter van ds Hannes van der Merwe (Pretoria-Oos), het op 6 April by die Universiteit van Pretoria se gradeplegtigheid die Visekanseliersmedalje saam met haar BTh-graad ontvang.

Die toekenning bestaan uit ’n silwer medalje asook ’n kontantprys en sertifikaat, en word toegeken aan kandidate vir uitnemende voorgraadse akademiese prestasie gedurende al die studiejare vir enige eerste Baccalaureusgraad aan ’n fakulteit.

Prof Jürgen Moltmann, wat ook op die foto is, het vanjaar ‘n eredoktorsgraad van die Fakulteit Teologie ontvang, in die Universiteit van Pretoria se Eeufeesjaar.

 


SA Raad van Kerke waarsku die ANC

Op 18 Mei vanjaar het die Suid-Afrikaanse Raad van Kerke in die Regina Mundi-kerk in Soweto ’n verklaring uitgereik waarin hulle hul kommer uitspreek oor die huidige situasie in die land. Die verklaring vorm deel van ’n ontboesemingsproses.

Die SARK het verwys na die woorde van oudpresident Nelson Mandela in 1996, toe hy gewaarsku het teen ’n regering wat nie deursigtig of aanspreeklik is nie. Daarom, het hy destyds gesê, is daar in die Grondwet meganismes ingebou om te verseker dat die regering altyd deel sal wees van die oplossing, en nie deel van die probleem nie.

Read more ...

Die Christen en die gebruik van dagga

Dagga is gewettig. Hoe raak dit die lewe van ’n gelowige voor die aangesig van God? Teologiestudent Thomas Dreyer lewer kommentaar.

As student op universiteit het ek reeds binne die eerste week met dagga te doen gekry. Daar is waarskynlik nie ’n student in Suid-Afrika wat nie dieselfde kan sê nie. Sommige jongmense meen dat dit hulle help om te fokus, soos die medikasie Ritalin byvoorbeeld sou doen, maar sonder dat hulle ’n voorskrif nodig het. Of dit nou vir “akademiese”, “mediese” of sosiale gebruik is, redes word gevind vir die gebruik van dagga.

Read more ...

48ste Nasionale NHSV Kongres

Die NHSV se 48ste Nasionale Kongres vind plaas op 2, 3 en 4 Julie 2017. Die tema is Leef die vrug van die Gees! (Gal 5: 22).

Die opening van die Kongres vind plaas by Gemeente Wonderboom, Marjoramlaan 84, Wonderboom-landbou- hoewes, en die Kongres by Batter Boys Village, Jeugdstraat 32, Montana, Pretoria.

Read more ...