Die Hervormer

Predikantewegbreek

’n Wegbreek (retreat) vir die Kerk se predikante vind plaas van 9 tot 12 Oktober 2017 by Origins in Kromdraai.

Daar is slegs 30 plekke beskikbaar, en die koste beloop R1 000 per persoon. Gemeentes en ringe word versoek om predikante te subsidieer waar moontlik. Geen formele lesings word aangebied nie, en predikante kan VBO-punte verdien met bywoning.

Kontak ds David Barnard by 083 441 1789 of davidbarnard@mweb.co.za vir meer inligting en om te bespreek.

Leef die vrug van die Gees

Die vrug van die Gees, daarteenoor, is liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelikheid, goedhartigheid, getrouheid, nederigheid en selfbeheersing (Galasiërs 5: 22-23)

Die tema van die 48ste Nasionale NHSV Kongres wat in Pretoria plaasgevind het van 2 tot 4 Julie 2017 is voorafgegaan deur die temas van die vorige twee jare se streekbyeenkomste: Blom waar jy geplant is (2015) en Blomvrou, versprei jou geur(2016). Hierdie temas het ’n hoogtepunt bereik met vanjaar se tema Leef die vrug van die Gees! Ds Willem Kok, skriba van die Kommissie van die Algemene Kerkvergadering, het in sy oordenking tydens die openingsaand die NHSV se temas van die afgelope jare treffend saamgevat.

Read more ...

Nuwe NHSV Dagbestuur

Gedurende die afgelope NHSV Kongres is die nuwe Dagbestuur verkies.

Op die foto is voor van links na regs Wilna Koekemoer (sekretaris); Mari-lizé Beukes (voorsitter); Karin Steenekamp (visevoorsitter). Agter van links na regs Ronél Bezuidenhout (visesekretaris); Gerda van der Merwe (visetesourier); Sanet van Wyk (tesourier).

 


My ervaring van die NHSV Kongres

Giesela Schwarzer, Kleinbrakrivier, skryf:

Ek het die voorreg gehad om die NHSV Kongres gedurende Julie in Pretoria by te woon as voorsitter van NHSV Mosselbaai. Soos gebruiklik, was die samesang tydens die openingsgeleentheid Sondagaand hemels, met orrel-en-trompet-begeleiding. Yolande Korkie se aanbieding was hoendervleis-aangrypend, en sy het drie uitdagings aan kongresgangers en elke Christengelowige gerig.

Read more ...

As dit brand om jou en binne jou...

Die lewe is nie maklik nie. Die wêreld waarbinne ons leef ook nie. Elkeen kan getuig hoe die wêreld en sy mense jou partykeer kan verniel. Ons hoef maar net rondom ons te kyk om die verminktes te sien... veral geestelik en emosioneel gewond, geteister, uitgedaag!

In hierdie deurmekaar en stukkende, soms anargistiese wêreld, is jou onmiddellike omgewing – jou dorp, jou huis, jou gesin – die plek waar jy laer trek as die wêreld onderstebo raak. Dis hiér waar jy jou wonde lek as die lewe nóg ’n draaibal na jou geslinger het... as dit rondom jou brand.

Maar wat gemaak as die plek waar jy skuil en laer trek sélf die plek is wat brand? Hoe gemaak as die sluimerende politieke onstabiliteit só onstabiel raak dat dit nie meer sluimer nie, maar letterlik jou veilige hawe se deur afbreek... as vernielende politieke besluite en ekonomiese chaos nie meer net op die televisie en in koerante na jou geslinger word nie, maar deur klip en yster jou vensters breek? Wat doen jy as jou eiendom en jou huisgesin se veiligheid bedreig word... as dít waaraan jy jou lewe lank gebou het en dit wat jy versamel en geërf het, dít wat sentimentele waarde het, dít wat nooit weer vervang kan word nie, die gevaar loop om permanent verlore te raak? Wat maak jy as so ’n situasie inderdaad ’n werklikheid word?

Read more ...