Die Hervormer

Nouer samewerking tussen die NHKA en NGK

Op Donderdag 27 Julie 2017 het die Moderamen van die Nederduitsch Hervormde Kerk van Afrika (NHKA) en die Moderatuur van die Algemene Sinode van die Nederduitse Gereformeerde Kerk in Suid-Afrika (NGK) net buite Pretoria ontmoet. Die Moderature het in ’n baie goeie gees gesprek gevoer, en verklaar graag hul voorneme om verder nou met mekaar saam te werk.

In die lig van die bestaande bilaterale ooreenkoms tussen die NHKA en die NGK onderneem die Moderature van die twee Kerke om veral met betrekking tot die volgende gemeenskaplike sake samewerking tussen gemeentes én sinodale strukture te bevorder:

Read more ...

Met groot dankbaarheid

Ds Martyn Redelinghuys (emeritus), skryf:

Na aanleiding van ’n berig in Blitspos van 6 Julie oor ’n ernstige motorongeluk waarin ek betrokke was, het ’n vriendin versoek om meer besonderhede en hoe ek dit beleef het. My eerste gewaarwording was dat ek op ’n staande vragmotor afpyl wat ek in die dwarste getref het en onder die bak in is. Toe ek weer tot my sinne kom, het ek besef dat ek in die wrak sit met my bene vasgepen. Ek het hoegenaamd geen pyn gevoel nie en het die Here dadelik begin loof en dank dat ek lewe. Wat die wonderwerk nog groter maak, is die feit dat ek hoegenaamd geen beserings opgedoen het nie. Erge pyn het eers die tweede dag begin inskop in my regterskouer en bors as gevolg van die kwaai skok deur die veiligheidsgordel. Voor die ongeluk het ek reeds hulp nodig gehad om met verswakkende bene te loop. Die skok het dit net vererger. As ek al my seëninge en terugslae vergelyk met miljoene ander mense se ellende, kan ek net sê: Dankie Here, loof Hom – dit gaan uitstekend met my. Dankie ook aan so baie van u vir u belangstelling, gebede en meegevoel.


Twee emerituspredikante oorlede

Sedert die vorige uitgawe van Die Hervormer saamgestel is, is twee emerituspredikante van die Hervormde Kerk oorlede.

Ds DJAG (Dirk) du Toit is Maandagaand 31 Julie oorlede. Hy was 92 jaar oud. Ons innige simpatie gaan aan mev Annatjie du Toit en hul familie. Ds Du Toit is in Februarie 1949 georden, en het gemeentes Heilbron, Noord-Rhodesië, Marble Hall, Noordrand, Florida, Belfast, Tzaneen, Delarey en Alberton-Wes bedien. Hy het in 1989 emeritaat aanvaar.

Ds NJ (Nico) Janse van Rensburg is Vrydagmiddag 11 Augustus oorlede. Hy was 83 jaar oud. Die roudiens het plaasgevind op Woensdag 16 Augustus vanuit Gemeente Noordelike Pretoria. Ons innige simpatie gaan aan sy vrou, Miemie, en hul familie. Ds Janse van Rensburg is in Januarie 1958 georden, en het gemeentes Makwassie, Gwelo, Piet Retief, Glencoe, Randpoort, Primrose, Boksburg, Elandspoort en Hendrina bedien. Hy het in 1992 siekte-emeritaat aanvaar, en emeritaat in 1993.


Redaksielid in die huwelik bevestig

Baie geluk aan ds Elmien (Knoetze) Shaw van Gemeente Swartkop wat op 17 Junie in die huwelik bevestig is met Derrick Shaw.

Die seremonie was in Parys by Vintage-Yard, en volgens Elmien was dit koud, maar gevul met warm liefde van familie, vriende en lekker rooiwyn. Hulle was in Seychelle en Lesotho vir hul wittebrood.

Elmien dien in die redaksie van Die Hervormer.


Predikantewegbreek

’n Wegbreek (retreat) vir die Kerk se predikante vind plaas van 9 tot 12 Oktober 2017 by Origins in Kromdraai.

Daar is slegs 30 plekke beskikbaar, en die koste beloop R1 000 per persoon. Gemeentes en ringe word versoek om predikante te subsidieer waar moontlik. Geen formele lesings word aangebied nie, en predikante kan VBO-punte verdien met bywoning.

Kontak ds David Barnard by 083 441 1789 of davidbarnard@mweb.co.za vir meer inligting en om te bespreek.