Die Hervormer

’n Nuwe visie vir die Kerk?

Jan Burger, Pretoria, skryf:

 In Die Hervormer van Maart 2018 lees ek dat die kerkgeboue van gemeentes Pretoria en Pretoria-Noord verkoop word, omdat daar van oortollige kerkgeboue ontslae geraak moet word. Ook dat ons minder institusioneel na die Kerk moet kyk.

Read more ...

Nuwe dekaan vir Fakulteit Teologie

Prof Jerry Pillay is met ingang van 1 Maart 2018 as dekaan van die Universiteit van Pretoria se Fakulteit Teologie aangestel.

Prof Pillay het in 2014 by UP aangesluit en was sedert 2015 die departementshoof van Kerkgeskiedenis en Kerkreg. Hy het voorheen die poste beklee van algemene sekretaris van die Verenigde Presbiteriaanse Kerk in Suider-Afrika, senior leraar by St Andrew’s Presbiteriaanse Kerk in Benoni, en senior leraar by die Bridgetown Presbiteriaanse Kerk in Kaapstad. Hy het ook tot onlangs gedien as die president van die Wêreldgemeenskap van Gereformeerde Kerke (WCRC). In hierdie posisie, wat hy sewe jaar lank beklee het, kon hy leierskap op internasionale vlak lewer.

Read more ...

Fokus op gesinsgeweld

Die Algemene Diakensvergadering (ADV) fokus vanjaar op gesinsgeweld.

Hierdie geweld kan verskillende vorme aanneem en strek van verbale, emosionele en ekonomiese geweld tot ekstreme fisiese en seksuele geweld. Statistieke sonder Suid-Afrika uit as een van die lande in die wêreld met die hoogste voorkoms van gesinsgeweld. Die aangemelde gevalle skets ’n somber prentjie: Een uit elke vyf vroue was al ’n slagoffer van geweld van die persoon met wie sy ’n lewensruimte deel, en dit beteken noodwendig dat haar kinders ook aan die geweld blootgestel is. Daar is natuurlik ook talle voorbeelde van manlike slagoffers.

Read more ...

Zambië hou basaar

Ina Finberg skryf:

Die dag toe prof Bieks Beukes sê dat ons basaar gaan hou, was almal geskok: ’n boerebasaar in Kitwe, met boeresport en pannekoek en alles wat met ’n basaar saamgaan? Min het ons geweet hoe ’n groot sukses dit sou wees! Na die basaar het almal wat daar was – Italianer, Brit, Griek en Zambiër – gevra wanneer ons weer kom. Die atmosfeer was gelaai met opwinding, en boeregasvryheid in sy volle glorie.

Read more ...

Predikante vergader in die Kaap

Die predikante van die ring van Wes-Kaapland en die ring van Swellendam het van Maandag 11 tot Woensdag 13 September weer vir die jaarlikse Voortgesette Teologiese Toerusting (VTT) byeengekom.

Soos dikwels in die verlede, het ons weer by Umshanti buite Swellendam gekuier, met ’n pragtige uitsig op die dam en die berge, wat oortrek was met hul pienk blommetjies.

Read more ...