Die Hervormer

Predikante vergader in die Kaap

Die predikante van die ring van Wes-Kaapland en die ring van Swellendam het van Maandag 11 tot Woensdag 13 September weer vir die jaarlikse Voortgesette Teologiese Toerusting (VTT) byeengekom.

Soos dikwels in die verlede, het ons weer by Umshanti buite Swellendam gekuier, met ’n pragtige uitsig op die dam en die berge, wat oortrek was met hul pienk blommetjies.

Read more ...

Verdagmaking van Bybelvertaling betreur

Die Bybelgenootskap van Suid-Afrika het hierdie belangrike kennisgewing uitgereik.

Neem asseblief kennis dat die petisie teen Die Bybel: ’n Direkte Vertaling (BDV), wat tans weer via die sosiale media (Facebook, WhatsApp) die rondte doen, van alle waarheid ontbloot is.

Read more ...

Predikant skielik oorlede

Ds W (Werner) Mans van Gemeente Duncanville is Donderdag 7 September oorlede. Hy was 41 jaar oud.

Die teraardebestelling het plaas-gevind op Vrydag 15 September by die Wespark-begraafplaas, en die erediens by Gemeente Turffontein. Ds Hannes van der Merwe het die diens gelei. Ons innige simpatie gaan aan ds Mans se vrou, Louise, en hul familie.

Ds Mans is op 13 Maart 2003 gelegitimeer, en het gemeentes Pretoria (2003), Turffontein (2007) en Duncanville (2013) bedien.


100 jaar van akademiese uitnemendheid

Die Universiteit van Pretoria se Fakulteit Teologie is vanjaar 100 jaar oud. Die laaste naweek in Julie het die Fakulteit weer behoorlik fees gevier.

Soos by enige goeie akademiese instansie, het die verrigtinge afgeskop met ’n colloquium.  Die oggend van Saterdag 29 Julie het verteenwoordigers van universiteite van reg oor die land, en ook vanuit Europa en Amerika, bymekaargekom. Verteenwoordigers het akademici sowel as studente ingesluit. Die diversiteit van die groep uit verskeie posisies, ouderdomme en geslagte het bygedra tot ’n lewendige en insiggewende gesprek.

Read more ...

Nouer samewerking tussen die NHKA en NGK

Op Donderdag 27 Julie 2017 het die Moderamen van die Nederduitsch Hervormde Kerk van Afrika (NHKA) en die Moderatuur van die Algemene Sinode van die Nederduitse Gereformeerde Kerk in Suid-Afrika (NGK) net buite Pretoria ontmoet. Die Moderature het in ’n baie goeie gees gesprek gevoer, en verklaar graag hul voorneme om verder nou met mekaar saam te werk.

In die lig van die bestaande bilaterale ooreenkoms tussen die NHKA en die NGK onderneem die Moderature van die twee Kerke om veral met betrekking tot die volgende gemeenskaplike sake samewerking tussen gemeentes én sinodale strukture te bevorder:

Read more ...