Die Hervormer

Meningsopname

Geagte leser van Die Hervormer

Vandag se leef- en leeswêreld bied ’n verskeidenheid uitdagings om effektief met lidmate en die gemeenskap te kommunikeer. Ons wil graag seker maak dat ons kommunikasie met verskillende ouderdoms- en nisgroepe in die Kerk so effektief moontlik is. Die aanbod van elektroniese media open ’n verskeidenheid nuwe moontlikhede wat ontgin kan word. Ons vra hiermee jou hulp om die behoeftes wat binne die NHKA bestaan, vas te stel.

Jou bydrae en antwoorde as gewaardeerde leser van Die Hervormer sal deurslaggewend wees om onder meer die formaat van Die Hervormer vir die toekoms te bepaal.

Help ons asseblief deur die onderstaande vraelys in te vul en aan ons terug te stuur na

Posbus 2368, PRETORIA 0001

of te e-pos na algemeen@nhk.co.za

voor einde Julie 2018.

Die vraelys kan hier verkry word.