Die Hervormer

Bybeljaar 2020

Die Bybelgenootskap van Suid-Afrika is 200 jaar oud in 2020. Daar word beplan om dié geleentheid met dankbaarheid op verskillende maniere te vier.

Aangesien die viering waarskynlik ’n redelike mate van dekking in die openbare media sal geniet, is dit ’n ideale geleentheid vir die kerke in Suid-Afrika om op die Bybel te fokus as ons gemeenskaplike bron. In die lig daarvan wil ons graag vroegtydig die volgende gedagtes deel as moontlikhede om te oorweeg:

  • Besluit om die Bybel te gebruik as ’n jaartema van die Kerk in 2020. Die tema kan nog nader omskryf word, maar ’n moontlikheid is: Die Bybel bring hoop vir almal. Dit sluit aan by die Kerk se visie dat alle mense in Jesus Christus sal glo as Hoop vir die wêreld.
  • Gemeentes word aangemoedig om in te skakel by ’n leesrooster om die Bybel in die jaar saam met die res van die Kerk deur te lees. Daar is so ’n leesrooster by die Bybelgenootskap beskikbaar. Dit kan gekombineer word met Bybelstudie, huisgodsdiens en prediking op die basis van ’n Wandel deur die Woord-program (Walk thru the Bible).
  • Hierdie Bybelleesrooster kan ook met ’n Bybelkennis-eksamen gepaardgaan. Daar kan moontlik ’n hand-leiding opgestel word met algemenekennisvrae uit die Bybel, en kinders en lidmate kan in verskillende kategorieë aan die eksamen deelneem. Uiteindelik kan elkeen wat die eksamen aflê, ’n sertifikaat van die Hervormde Teologiese Kollege en/of die Bybelgenootskap ontvang.
  • Die redaksies van die kerklike tydskrifte word versoek om die tema te gebruik vir die jaar.
  • Die bestuur van die Predikantevergadering word versoek om die tema te gebruik vir die jaar.
  • Elke gemeente van die Kerk word versoek om verantwoordelikheid te aanvaar om ’n gedeelte van die Bybel met die hand oor te skryf. Die handgeskrewe Bybel word dan gebundel en in die Argief bewaar as ’n herinnering aan die feesjaar.
  • Lidmate van die Kerk kan dit oorweeg om vrywillig in 2020 in te skryf vir die Comrades en die Kaapstad- en 94.7-fietswedren.
  • Gesamentlike eredienste op Hervormingsondag in 2020.
  • Organiseer ’n Bybelstap in die dorp of ring.
  • Ondersteun die dinee en ander projekte van die Bybelgenootskap wat in die jaar streeksgewys aangebied gaan word.

Kerklike liggame kan met dr Gerhard Lindeque by lindeque@biblesociety.co.za in verbinding tree oor praktiese samewerking met betrekking tot die verskillende projekte.

(Dr Gerhard Lindeque is organiserende sekretaris

van die Bybelgenootskap van Suid-Afrika)