Die Hervormer

Mooi so, Hervormers!

Salome Cruywagen, Centurion, skryf:

 Nadat dit bekend geword het dat Gemeente Pretoria se historiese kerkgebou verkoop is, het bewaringsgesindes asem opgehou oor die SP Engelbrecht-museum wat in die gebou gehuisves was.

Hul bekommernis moet gesien word in die lig van die feit dat 50 museums in Suid-Afrika die afgelope jare tot niet gegaan het en dat ’n verdere 50 tans dieselfde gevaar loop.

Daarom was dit ’n riem onder die hart om in Die Hervormer van Junie 2018 te verneem dat Gemeente Wonderboompoort ’n reddingsboei uitgegooi het, sodat die Museum nou in hul historiese kerkie ’n tuiste kan vind.

As in ag geneem word dat museums wêreldwyd as bewaarders van kultuurgoedere gesien word, is dit ontstellend dat dieselfde waarde nie in Suid-Afrika aan museums toegeken word nie.

Dit is verblydend dat die SA Akademie vir Wetenskap en Kuns tans onder leiding van Anton van Vollenhoven in gesprek is met kultuurorganisasies en ander kundiges oor die huidige stand van museums in Suid-Afrika.

Wat die NHKA se Museum betref, wil ek uit my hart aan my Kerk sê: Mooi so!