Die Hervormer

Visekanselierstoekenning vir teologiestudent

Annieka van der Merwe, dogter van ds Hannes van der Merwe (Pretoria-Oos), het op 6 April by die Universiteit van Pretoria se gradeplegtigheid die Visekanseliersmedalje saam met haar BTh-graad ontvang.

Die toekenning bestaan uit ’n silwer medalje asook ’n kontantprys en sertifikaat, en word toegeken aan kandidate vir uitnemende voorgraadse akademiese prestasie gedurende al die studiejare vir enige eerste Baccalaureusgraad aan ’n fakulteit.

Prof Jürgen Moltmann, wat ook op die foto is, het vanjaar ‘n eredoktorsgraad van die Fakulteit Teologie ontvang, in die Universiteit van Pretoria se Eeufeesjaar.