Die Hervormer

SA Raad van Kerke waarsku die ANC

Op 18 Mei vanjaar het die Suid-Afrikaanse Raad van Kerke in die Regina Mundi-kerk in Soweto ’n verklaring uitgereik waarin hulle hul kommer uitspreek oor die huidige situasie in die land. Die verklaring vorm deel van ’n ontboesemingsproses.

Die SARK het verwys na die woorde van oudpresident Nelson Mandela in 1996, toe hy gewaarsku het teen ’n regering wat nie deursigtig of aanspreeklik is nie. Daarom, het hy destyds gesê, is daar in die Grondwet meganismes ingebou om te verseker dat die regering altyd deel sal wees van die oplossing, en nie deel van die probleem nie.

Maar nou, sê die SARK, het die gevaar waarteen gewaarsku is wel gebeur: ’n regering wat nóg deursigtig nóg aanspreeklik is. En die probleem is nie net korrupsie nie, maar georganiseerde chaos. Wat aanvanklik voorgekom het as chaos en onstabiliteit, is klaarblyklik ’n sistemiese ontwerp van ’n waansin wat die regering aantas. Die volgende gebeure wys onder meer op onvanpaste beheer oor staatsisteme deur die magselite wat wentel om die President:

  • Beheer oor staatsbates, met die kaping van maatskappye in staatsbesit deur chronies hul beheer- en bedryfstrukture te verswak.
  • Beheer oor die openbare sektor deur vaardige professionele persone te verdryf.
  • Toegang tot geleenthede om huur te verkry deur regulasies af te water tot hul voordeel, en tot nadeel van Suid-Afrikaners.
  • Beheer oor die land se fiskale soewereiniteit.
  • Beheer oor strategiese verkrygingsgeleenthede deur doelbewus sleutelinstellings en formele uitvoerende prosesse te verswak.
  • Die daarstel van ’n lojale intelligensie- en sekuriteitsorganisasie.
  • Parallelregering en besluitnemingstrukture wat die uitvoerende gesag ondermyn.

Die vraag is: Wat moet die kerk doen? Op watter punt moet die kerk sy erkenning van die morele legitimiteit van die demokraties verkose regering onttrek? Die huidige regering het sy morele legitimiteit verloor.

Die SARK rig ’n ernstige pleidooi aan die ANC: We urge the African National Congress as the governing party to examine itself and mend the ways of government before we reach the point of no return – for this has implications for the ANC in government, for its leadership and members. We appeal to the civil servants in government, to note and remember that whereas governments come and go with elections, they as civil servants are part of the permanent State system of the citizenry, and the instrumentation of the public good envisioned in our constitutional dispensation.

En volgens die SARK moet geluister word na die woorde van die profeet Amos in Amos 5: 10-13: Julle haat dié wat vir die reg opkom in die howe, julle verafsku dié wat die waarheid praat. Omdat julle die arm mens vertrap en van hom koring afpers, sal julle nie woon in die huise van gekapte klip wat julle bou nie en sal julle nie die wyn drink van die pragtige wingerde wat julle plant nie. Ek weet hoe baie julle oortredings is, hoe groot julle sondes is, julle wat die vyande is van dié wat reg doen, julle wat julle laat omkoop en nie aan die armes reg laat geskied nie. Dit is daarom dat ’n verstandige mens maar stilbly in hierdie tyd, want dit is ’n bose tyd.