Die Hervormer

Veranderinge by Gemeente Pretoria

Gemeente Philadelphia hanteer nou Gemeente Pretoria se administrasie. Oproepe en korrespon-densie moet na Philadelphia gestuur word.

Die nuwe besonderhede vir Gemeente Pretoria is soos volg: E-posadres nhkphiladelphia@gmail.com; telefoon 012 362 7237; kontakpersoon mev Elize Fourie; kantoorure 08:30 tot 13:00, behalwe Dinsdae wanneer die kantoor gesluit is.

Intussen word die SP Engelbrechtmuseum steeds soos voorheen bedryf. Alle besoekers is welkom. Die kantoor word op Donderdae by Gemeente Pretoria deur mev Ansie Joubert beman. Sy kan steeds geskakel word om afsprake te maak en besoekers te ontvang. Donderdae van 08:30 tot 15:00 sal sy vir die doel beskikbaar wees. Sy kan geskakel word by 012 321 7580. Indien sy op ’n Saterdag moet uitgaan om besoekers te ontvang, sal ’n ekstra fooi van R60 betaal moet word.

Gemeentes word versoek om groepe na die Museum te bring – NHSV-groepe, kategesegroepe, groepe bejaardes en enige ander groepe. Kom besoek die Museum en bring asseblief ’n donasie saam om te help om die Museum in stand hou.