Die Hervormer

Stoepstories: Hoekom is álle babas in dooprokke gedoop?

Oumagrootjie Stoep het op ’n dag vir Oupa Stoep ’n foto gewys van die dag toe hy gedoop is – en daar lê Oupa Stoep in sy ma se arms, netjies uitgevat in ’n dooprok!

Toe Oupa Stoep daaroor begin protesteer, beduie Oumagrootjie Stoep verontwaardig dat dit ’n baie streng gebruik in daardie dae was dat alle babas in ’n rok gedoop word en dat dié rok waarin Oupa Stoep gedoop is, al drie geslagte oud is.

Read more ...

Prediking se nuwe uitdaging: Die digitale era

Dit is so maklik om predikante oor hul prediking te kritiseer, maar die uitdaging  om al sy of haar pastorale pligte na te kom, fondsinsamelings te behartig en dan nog week na week God se Woord verstaanbaar en kontekstueel relevant te verkondig, is ’n byna onmoontlike taak. Die digitale era waarin ons lewe, maak hierdie las nie makliker nie.

Rondom die draai van die 21ste eeu het digitale kommunikasie vir die eerste keer in nuwe tegnologiese vorms sy verskyning gemaak. Veral die selfoon het ’n groot impak op alledaagse kommunikasie gehad. Boodskappe tussen mense is deesdae kort, kragtig, beeldryk, eenvoudig en op die man af. Daar is toenemende vyandigheid teenoor lang tekste en langdradige, herhalende monoloë soos ons dit in tradisionele prediking vind. Die eenrigtingmonoloog het geweldig veld verloor teenoor hierdie interaktiewe, beeldryke (emoticons), onmiddellike vraag-en-respons-kommunikasie.

Read more ...

Stoepstories: Die konsistoriegebed en die kanselgebed

’n Kerkraadslid vra Oupa Stoep hoekom die dominee ook bid net voor hy op die kansel klim as die kerkraad enkele sekondes vantevore in die konsistorie ook gebid het vir die verkondiging in die erediens daardie Sondag. Oupa Stoep was gestonk vir ’n antwoord, maar gelukkig het Oupa Stoep slim vriende...

Die gebruik om in die konsistorie voor die erediens ’n gebed te doen, asook vir die predikant om ’n gebed te doen wanneer hy of sy die kansel bestyg, is deel van ’n baie ou kerklike tradisie, beduie een van Oupa Stoep se vriende hom toe. Dit is egter nie net ’n tradisie nie – dit berus op die oortuiging dat God self, deur sy Gees, in die erediens teenwoordig is. Dit hou ook verband met die spreuk wat vroeër jare op feitlik elke kansellap in die Hervormde Kerk te sien was: So spreek die Here!

Read more ...

Leierskapsafrigting en predikante (2)

Bestuurs- en leierskapsafrigting word in die besigheidswêreld gebruik om leiers se potensiaal te ontsluit en prestasie te verbeter. Dit is ’n metode van leer wat mense ontwikkel en met gereedskap toerus om aktief doelwitte te bereik. Wat gebeur wanneer predikante bestuursafrigting ontvang? 

Navorsing aan die Universiteit van Stellenbosch se Besigheidskool wou die persepsies daaroor toets, bepaal watter aspekte van afrigting ’n impak maak op predikante as leiers, en vasstel of dit in die kerk aangewend kan word. Tien predikante van verskillende denominasies wat die Hervormde Kerk insluit, het aan die studie deelgeneem. Hier word hul insette aan die woord gestel.

Read more ...

Leierskapsafrigting en predikante

Ds Danie Taljard het die graad MPhil in Bestuursafrigting met die titel The influence of coaching on clergy who manage their own congregations aan die Universiteit van Stellenbosch verwerf. Hy vra hier of predikante wel bestuurs- en leierskapsafrigting moet kry.

Kort predikante afrigting? Die vraag word in ’n ligte luim gevra omdat ons op sportgebied goed weet dat ’n talentvolle, fikse en ervare span dikwels faal as gevolg van swak afrigting. Dan eis ons dat die afrigter se kop moet rol. Aan die ander kant weet ons ook wat ’n goeie afrigter met selfs ’n middelmatige span kan vermag.

Read more ...