Die Hervormer

Honderd jaar oue gestolde bloed

Augustus 1914 is ’n maand wat altyd in die geskiedenis sal uitstaan. Dit was die maand waarin jare, selfs dekades, se spanning en vyandigheid onder die nasies van Europa tot uitbarsting gekom het. Vandag ken ons hierdie oorlog as die Eerste Wêreldoorlog (1914-1919).

Aanvanklik het dit as die Groot Oorlog, die oorlog wat alle oorloë sou beëindig, bekendgestaan. Die Tweede Wêreldoorlog (1939-1945) sou egter binne die leeftyd van een opvolgende geslag ’n ontnugterende einde maak aan hierdie wanopvatting.

Read more ...