Die Hervormer

Grondonteiening en die kerk

’n Proses is aan die gang gesit om die land se Grondwet te wysig om voorsiening te maak vir onteiening van grond sonder vergoeding ten einde grondhervorming te versnel. Daar is tot dusver min aanduiding gegee van hoe skade aan landbouproduktiwiteit, voedselsekerheid, ekonomiese vertroue en werkgeleenthede beperk gaan word indien dit suksesvol deurgevoer word.

Aantygings dat boere grond “gesteel” het en ander populistiese uitsprake vervlak ongelukkig die openbare diskoers tot ’n punt waar dit dreig om te ontspoor – en skep onrealistiese verwagtinge op die koop toe. Enige mate van geslotenheid ten opsigte van sinvolle dialoog wat strewe na ’n vreedsame en inklusiewe oplossing, dra egter nie by om die simplistiese narratief in sy spore te stuit nie. ’n Nugter en ewewigtige benadering wat die huidige politieke en maatskaplike werklikhede van die land in ag neem, is van kritieke belang – en die kerk se rol hierin kan kwalik oorskat word. Die grondkwessie is ’n komplekse en emosionele saak wat nie oornag gaan verdwyn nie.

Read more ...

Finansiële hulp aan teologiestudente

Die opleiding van ons toekomstige predikante aan ’n universteit waar hulle goeie teologiese opleiding kry, was nog altyd vir die Hervormde Kerk van groot belang. Die Kerk was oor baie jare in die bevoorregte posisie om die studente finansieel te kon ondersteun om hierdie doel te bereik. Die situasie het egter verander, en dieselfde voordele is eenvoudig nie meer moontlik nie.

Die finansiële ondersteuning aan studente het daaruit bestaan dat aan hulle ’n beurslening gegee is, wat aangewend was om klasgelde te betaal en handboeke mee aan te koop. Die gebruik was dat ’n predikant, nadat hy of sy afgestudeer het, na ses jaar se studie, ses jaar het om 50% van die verskuldigde bedrag terug te betaal; die res is geag as ’n beurs wat dan nie terugbetaalbaar was nie.

Read more ...

Ontnugter oor hulp aan teologiestudente

Ek is ’n dankbare en trotse ouer wat ’n kind het wat in sy vader se skoene wil staan as hy groot is deur dieselfde beroep te volg. Die eer is vir my nog groter en my dankbaarheid so oorweldigend omdat ek vir die afgelope 20 jaar ’n predikant in die Hervormde Kerk is. Die Here God is so goed vir my om ook my kind as sy herder en instrument te roep en te wil gebruik.

So het ek met groot entoesiasme en opgewondenheid aan my kind die wonderlike voordele uitgewys as hy as teologiestudent wil studeer: Ek is mos 20 jaar gelede daardeur, en watter besonderde voorreg!

Read more ...

’n Pad na vergifnis

Moedersdag... my dierbare moeder, ek het jou lief en dankie vir die wonderlike moeder wat jy vir my is! Dit is woorde wat ek nooit weer vir haar sal kan sê nie, want op Donderdag 2 Februarie 2017 is sy in haar huis in ’n sekuriteitsoord in Naboomspruit wreedaardig deur haar tuinwerker vermoor. 

Ek het die Saterdag alleen van Tzaneen na Naboomspruit gery, om die moordtoneel te besoek. Magoebaskloof se mis was dig, so ook my gemoed. Hoe hanteer jy so iets? Hierdie is nie ’n preek wat ek sou maak nie... Hierdie was die harde werklikheid wat aan my hart kom ruk het. Deur die digte mis heen het ek die Here gevra: Help my, om hierdie pad soos ’n kind van U te loop.

Read more ...

’n Boodskap van hoop, genesing en oorwinning

Tydens die Algemene Diakensvergadering se Ubi caritas-simposium oor gesinsgeweld was Ina Bonnette een van die sprekers. Die redakteur van Die Hervormer het by Ina gaan kuier – sy is ’n lidmaat van sy gemeente, Waterberg.

Ina Bonnette is ’n baie dapper vrou wat, ten spyte van die hel wat sy moes deurmaak, besluit het om nie ’n slagoffer te wees nie. Sy het doelbewus besluit om op te staan en ander vroue, maar ook mans en kinders, wat deur dieselfde hel gaan as waardeur sy moes gaan, te help om ook hoop, genesing en oorwinning te behaal.

Read more ...