Die Hervormer

Wil die jeug regtig in die kerk vermaak word?

’n Mens hoor gereeld van jongmense wat uit die kerk wegraak. Wanneer op vergaderings oor hierdie saak besin word, word verskeie redes daarvoor aangevoer, soos dat die kerkmusiek nie byderwets genoeg is nie of dat die jongmense nie meer hou van die ou, vervelige manier van kerk hou nie.

Daar word summier oproepe gemaak dat verandering moet kom en spesiale dienste gereël moet word waar “lekkerder”, meer op en wakker musiek gesing moet word. Die boodskap is hard en duidelik dat eredienste aangepas moet word vir die jongmens sodat daar meer klem op die ervaring kan wees. Die belewenis van die jongmens moet wees dat dit lekker is in die kerk. Ons as Hervormers, so sê sommige, moet begin kompeteer met die charismatiese kerke. Die motivering: Kyk hoe groei die charismatiese gemeentes.

Maar is dit werklik wat die jongmense wil hê?

Daar is onlangs twee interessante artikels in hierdie verband gepubliseer. Die eerste, The heresy of worshiptainment, is deur Mike Livingstone op ’n blog geskryf. Die tweede artikel het in die Washington Post verskyn en is geskryf deur Rachel Held Evans, ook ’n blogger, en die skrywer van die boek Searching for Sunday: Loving, leaving, and finding the Church. Haar artikel is getitel Want millennials back in the pews? Stop trying to make church “cool”.

Albei hierdie skrywers het dit beklemtoon dat kerke wat dink dat hulle jongmense na die kerk gaan teruglok deur die kerk, om Held Evens se uitdrukking te gebruik, “cool” te maak, die punt mis. Albei is van mening dat jongmense nie “cooler” eredienste soek nie, maar dat daar iets anders is wat vir hulle belangrik is.

Navorsingsprojekte is onlangs in die VSA deur die Barna-groep en Cornerstone Knowledge Network onder jongmense gedoen oor wat jongmense van eredienste verwag. Vanuit hierdie projekte is tot die skokkende gevolgtrekking gekom dat 59% van die jongmense tussen die ouderdomme van 18 en 29 in die VSA die kerk verlaat het. Interessante feite wat aan die lig gekom het, is dat 67% van die jongmense wat aan die projek deelgeneem het, volgens die Barna-groep ’n klassieke erediens bo ’n byderwetse een verkies het. Uit die navorsing onder die 59% wat die kerk verlaat het, is bevind dat 87% van die jongmense beweer het dat hulle die kerk verlaat het omdat hulle die kerk as veroordelend beleef. 85% van die jongmense is ook van mening dat daar te veel skynheiliges in die kerk is. Slegs  8% van die jongmense het aangevoer dat hulle die kerk verlaat het omdat dit nie byderwets genoeg is nie. Dit laat ’n mens nogal dink, nie waar nie?

Albei skrywers het tot die gevolgtrekking gekom dat meer moderne musiek en inkleding van die erediens op sigself nie verkeerd is nie, maar dat jongmense nie na die kerk gelok gaan word deur van die erediens ’n konsert te maak met charismatiese predikers, rookmasjiene, groot skerms en ligte, moderne musiek en orkeste nie. Mike Livingstone beveel aan dat die kerk in ’n soeke na die antwoord oor hoe om die jongmense te laat terugkeer na die kerk die volgende drie vrae moet vra:

  • Wie of wat staan in die kollig in die erediens?
  • Wat is die boodskap wat ons verkondig?
  • Hoe word mense se lewens verander?

Gemeentes in ons land kan ook oor dié drie vrae besin as daar gesprek gevoer word oor hierdie belangrike saak. Predikante, kerkrade en gemeentelede sal moet saamstem dat die figuurlike kollig op niemand anders as God mag wees nie, anders is dit nie meer ware aanbidding nie. As die kollig net op “cool” eredienste met moderne musiek, of die vertoning van die prediker, of die hulpmiddels is, kan dit nie as ware aanbidding beskou word nie. As enige iemand anders as Jesus die eer kry, is dit nie ware aanbidding nie.

Die antwoord op die vraag oor die boodskap wat verkondig word, mag nooit wees Omdat jy hier ’n lekker tyd gaan hê, Ons gaan jou vermaak, of Kom en ontdek die goeie in die lewe nie.  Livingstone haal hier vir AW Tozer aan wat al in 1962 geskryf het dat Christus mense roep om hul kruis te dra en nie om pret in sy Naam te hê nie. Livingstone sê die boodskap van die kruis moet die boodskap van die kerk wees, en dat ons nie moet vergeet nie dat die mense wat by die kruis gestaan en Jesus gespot het, die enigstes was wat enige vermaak uit die kruis gekry het.

Hoe word mense se lewens verander? Op hierdie derde vraag haal Livingstone weer vir Tozer aan wat vra: Word mense deur ’n “cool” vertoning van ’n erediens geroep tot dissipels wat hul kruis sal dra en sy Woord in die wêreld sal uitdra, of om te kom en ’n lekker tyd te hê en vermaak te word?

Hierdie twee bloggers sê die kerk sal jongmense nie in die kerk terugkry deur meer vermaak en meer programme nie, maar deur ’n suiwer, opregte boodskap en erediens.  

Dis goeie nuus! Hierdie twee jong bloggers sê ons weet reeds wat om te doen. Die kuns is nie om die erediens “cool” te maak nie, maar om die bestaande sakramente en gebruike so te benut dat dit die jongmense aanspreek. Held Evens haal twee medebloggers aan wat haar steun in wat sy sê oor hoe die kerk moet optree. Ene Amy Peterson sê sy wil nie in die kerk vermaak word nie, maar wil gevra word om deel te wees van ’n gemeenskap wat ’n verskil in ander se lewens maak. Die blogger Ben Irwin skryf weer dat die kerk hom nie moet sê wanneer hy gelukkig moet voel en net lofliedere moet sing nie – soms wil hy in die erediens sommer net sy twyfel en skuld bely.

Dalk kan ons as Kerk iets uit hierdie jongmense se menings leer. Matteus skryf dat Jesus gesê het: Laat julle lig so voor die mense skyn, dat hulle julle goeie werke kan sien en julle Vader wat in die hemele is, verheerlik (Matt 5: 16). As ek hierdie jongmense se artikels lees, lyk dit of dít dalk die aanslag moet wees wat die kerk moet hê om die jongmense terug te kry.