Die Hervormer

Ons soek Afrikaans!

Intussen het die taalkwessie ook ’n ander kant.

In die Oos-Kaap betoog ouers, kinders en die gemeenskap omdat die Sandisulwazi Sekondêre Skool in Paterson nie meer ’n Afrikaansonderwyser het nie. Die skool het nege onderwysers. Agt van hulle is Xhosasprekend, en een is Engelssprekend. Daar is 303 leerlinge, en 65 van hulle is Afrikaanssprekend.

’n Lid van die Skoolbeheerliggaam sê dat daar sedert Mei verlede jaar geen Afrikaansonderwyser is nie. Ses keer reeds het hulle samesprekings gehad met die Departement van Onderwys, sonder enige resultaat. Afrikaanssprekende leerlinge wat in 2017 matriekeksamen afgelê het, het gedruip omdat hulle geen onderrig is Afrikaans as vak gekry het nie.

Daar was voorheen 121 Afrikaanssprekende leerlinge, maar nou is daar net 65 oor. Ouers stuur nou hul kinders na skole in Port Elizabeth en Uitenhage, maar baie ouers kan nie die koshuisfooie bekostig nie.

Hulle eis dat die vorige skoolhoof moet terugkom, omdat hy ook as Afrikaansonderwyser opgetree het.

Een van die graad 12-leerlinge sê hulle sit in ’n leë klaskamer as dit tyd is vir Afrikaansklas. Dit word van Afrikaanssprekende leerlinge verwag om hul moedertaalvak te slaag om te kan vorder. ’n Ander leerling is besig om graad 11 te herhaal nadat hy Afrikaans gedruip het. Hy sê hulle speel rugby in die periodes wanneer Afrikaans aangebied behoort te word.

Die Oos-Kaapse Departement van Onderwys sê hulle is bewus van die situasie en is besig om met afgetrede onderwysers te onderhandel. Hulle het glo dieselfde probleem ondervind met Sotho en Landbou, maar dit is opgelos.