Die Hervormer

Ek en my huis, ons sal die Here dien

Wanneer ons kindertjies in die kerk doop, vra ons aan die einde van die doopformulier drie vrae aan die ouers.

Aanvaar u dat ons kinders wat van hulle eerste lewensoomblik af sondig is en in sonde gebore word, in die ellende van die sonde en onder die oordeel van God verkeer? Bely u dat hulle nogtans deur Jesus Christus verlos is en daarom as lidmate van sy gemeente gedoop behoort te wees?

Bely u ook dat die leer van die Ou en die Nuwe Testament wat in ons belydenis saamgevat is en in die Kerk hier geleer word, die ware en volkome leer van die verlossing is?

Ten slotte: Beloof u en is dit u voorneme om hierdie kind(ers) van u sodra hy/sy/hulle dit kan verstaan, hieroor na u vermoë te onderrig en te laat onderrig?

Dit is veral hierdie laaste vraag wat van belang is wanneer ’n mens ds Gerrie Senekal se berig oor die hofuitspraak in verband met godsdiens in ons skole lees. Wanneer ek doopkategese met voornemende doopouers hou, vra ek hulle altyd: Hoe gaan julle dit doen? Hoe gaan julle jul kinders oor die betekenis van die geloof en die verlossende betekenis van die doop onderrig? En dan kom die antwoorde: Ons sal hulle “Sondagskool” toe vat. Ons sal hulle kerk toe vat. Ons sal huisgodsdiens doen. Ons sal saam met hulle Bybel lees...

En dan tel jy die kinders in die kerk en die kinders in die kategese en daar is meer by die kategese as in die kerk, want ons kom mos ons doopbelofte na, ons laai ons kinders af dat hulle gou “Sondagskool” toe kan gaan. Meer hoef ons tog nie te doen nie...

Ek dink baie daaroor. Is ’n groot deel van die agteruitgang van ons wêreld, of nader aan die huis die leegloop van kerke, nie juis te soek by die feit dat ons nie ons plig as ouers nakom ten opsigte van die Christelike opvoeding van ons kinders nie?

Die tyd is vir altyd verby dat ons van die skool kan verwag om ons kinders godsdienstig te vorm. As ek in elk geval eerlik moet wees, is my herinneringe aan godsdiens op skool nie baie goed nie. Dit was die periode wat die maklikste afgestaan is vir die merk van die sportvelde of bossies uittrek.

Ons as ouers gaan weer ons verantwoordelikheid moet aanvaar om ons kinders Christelik te vorm. In die Julie 2017-uitgawe van Die Hervormer gebruik ds Gerrie Senekal Josua 24: 13-25 as teksgedeelte met die bekende vers 15b as teksvers: Wat my en my familie betref, ons sal die Here dien...

Maar hoe? Dit is die vraag wat ons moet vra. Hoe gaan ons die Here dien? Net met ons uur op ’n Sondag tydens erediens en “Sondagskool”? Of gaan ons die Here dien deur elke dag, elke oomblik tot ons beskikking, te gebruik om ons kinders meer van God en sy liefde en genade te leer.

Gaan kyk ons na Deuteronomium 6: 4-9 waar die belangrikste wet vir die volk deurgegee word, lees ons: Luister, Israel, die Here is ons God, Hy is die enigste Here. Daarom moet jy die Here jou God liefhê met hart en siel, met al jou krag (Deut 6: 4, 5). Dan lees ons dat hierdie feit dag en nag in jou gedagtes moet wees, dat jy dit by jou kinders moet inskerp, in die môre en aand, aan tafel en op pad. Kortom, dat jy elke geleentheid moet gebruik om jou kinders van die Here te leer. Hierdie opdrag aan die volk Israel het vir ons nie verander nie. Nee, ons as ouers in 2017 het dieselfde opdrag, dieselfde verantwoordelikheid.

Laat ons dan nie moedeloos raak oor hofuitsprake nie, maar eerder weer begin om ons verantwoordelikheid as ouers na te kom en ons kinders van die verlossing in Jesus Christus ons Here te leer.

(Ds Sauer is redakteur van Die Hervormer en predikant in Gemeente Waterberg)